Dojíždění do zaměstnání a volný čas

Většina zaměstnanců musí denně do práce dojíždět. Německé Ministerstvo práce a sociálních věcí nedávno provedlo průzkum, týkající se právě dojíždění za prací. Jeho výsledky jsou uvedeny v článku.

Stručné shrnutí: pro lidi, kteří za prací dojíždí je charakteristické, že chtějí být mobilní – tj. nespoléhají se na veřejnou dopravu, ale používají raději auto. Tato skupina tvořila téměř 2/3 celkového počtu dotázaných. Jen 12 % lidí jezdí veřejnou dopravou nebo chodí pěšky.

V Německu mají zaměstnanci, kteří do práce dojíždí autem, úlevy na daních. To je také určitým motivačním faktorem. Dotazovaní se také domnívají, že dojíždění za prací do značné míry omezuje rodinný život – lidé, kteří musí do práce cestovat, zakládají rodiny poměrně pozdě, případně zůstávají bezdětní. Proto neustále roste počet těch, kteří se za prací raději stěhují, než by museli dojíždět.

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: Jobpilot.de - německé stránky společnosti Jobpilot s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Jobpilot.de