Dobrý manažer ve stylu společnosti Facebook

Ilustrační snímek

Pokud chce firma mít dobré manažery, měla by do manažerských rolí stavět pouze ty pracovníky, kteří chtějí být manažery. To je filozofie společnosti Facebook, kterou pro server Business Insider popsala její viceprezidentka pro lidské zdroje Lori Golerová. Představila také interní průzkum, který se zaměřil na to, co dělá úspěšné manažery.

Průzkum probíhal formou analýzy spokojenosti a angažovanosti téměř 12 tisíc zaměstnanců napříč celou firmou. Odhalil sedm typických rysů v chování manažerů, které jdou ruku v ruce s nejvyšší angažovaností zaměstnanců.

1. Zájem o podřízené

Manažerem by měl v první řadě být člověk, který má zájem o lidi a chce je vést k úspěchu, nikoli jen někdo, kdo má pocit, že by se měl stát manažerem, protože to je logický krok v kariéře.

2. Možnosti dalšího růstu

Zaměstnanci podávají nejlepší výkony pod vedením manažerů, kteří jim nabízejí příležitosti stále se učit a rozvíjet své dovednosti.

3. Jasné cíle

Dobrý manažer nikdy nepřekvapí své lidi hodnocením jejich výkonnosti. Jasně komunikuje svá očekávání od jednotlivců i celého týmu.

4. Průběžná zpětná vazba

Úspěšní manažeři sdělují zpětnou vazbu okamžitě. Zároveň však vytvářejí atmosféru, v níž mohou zpětnou vazbu vyjadřovat i podřízení bez strachu, že za své postřehy budou nějak trestáni.

5. Praktická pomoc

Dobrý manažer nestojí svým lidem za zády, ale vstupuje do jejich práce tehdy, když může pomoci odstranit významnou překážku, poskytnout praktickou radu nebo jinou pomoc.

6. Motivace k úspěchu

Zaměstnanci si nejlépe udrží motivaci, když manažeři na základě jejich výkonnosti zvyšují jejich odpovědnost.

7. Uznání

Pro dobrého manažera není dobrá práce jeho týmu samozřejmostí. Svým lidem umí náležitě poděkovat a slavit s nimi úspěchy.

-kk-

Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Insider