Direktivní manažerský styl je jen pro nováčky

Ilustrační snímek

Každý lídr by měl být zároveň manažerem a koučem. Zatímco manažerský styl vedení je více direktivní a lépe řeší konkrétní případy (např. krizové situace), koučovací styl nejlépe funguje pro účely rozvoje zaměstnanců, kteří nepotřebují přísné vytyčování směru. Pomyslně uprostřed mezi těmito dvěma styly pak stojí ještě jedna klíčová vůdcovská dovednost – delegování.

Kdy tedy použít jednotlivé styly? Server Forbes.com radí:

Buďte direktivní, pokud daný zaměstnanec má jen nízké nebo průměrné znalosti a dovednosti pro splnění určitého úkolu. Může to být nový, začínající zaměstnanec nebo zaměstnanec, který byl nově přiřazen k určitému klientovi. Jasně mu specifikujte, co, jak a kdy má udělat a poskytněte mu potřebné nástroje.

Delegujte, pokud daný zaměstnanec má průměrné až vysoké znalosti a dovednosti pro splnění určitého úkolu, má zkušenosti a věří si. Společně si ujasněte, jak má vypadat výsledek a pak nechte na zaměstnanci, jaký způsob dosažení tohoto výsledku si zvolí. Sledujte průběžné výsledky a nabízejte případnou pomoc.

Rozvíjejte, když daný zaměstnanec má vysoké znalosti a dovednosti pro splnění určitého úkolu, má rozsáhlé zkušenosti a nadšení pro věc. Umožněte mu zkoušet nové postupy. Za úspěšné splnění úkolu mu projevte patřičné uznání a vytyčujte mu další výzvy.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com