Digitalizace ve firmě může ztroskotat kvůli střednímu managementu

Pokud jde o odpor zaměstnanců k digitálním změnám, největší problémy nastávají se středními manažery. Proč to tak je? A co s tím udělat?

Ilustrační snímek

Společnosti, které se vydaly na cestu digitalizace, často musejí přehodnotit své vnitřní role a procesy. Digitální nápady se však u každého nesetkají s nadšeným přijetím. K tomu všemu je navíc pravděpodobné, že věci při digitalizaci nejdříve budou fungovat hůř než dosud – a že zlepšení se projeví až postupně a později.

Proč střední management dělá problémy?

Tato úroveň zaměstnanců považuje obvykle digitalizaci za hrozbu. Mohou cítit obavy, že budou brzy nahrazeni technologiemi a analytickými nástroji. Mohou se bát i učení, které by pro ně zavedení nových technologií znamenalo.

Dalším faktorem je čas potřebný k naučení a nastavení nových procesů a činností. Většina středních manažerů se musí každodenně zabývat mnoha poradami, přípravou reportů a další byrokracií. Proto obvykle mají jen málo času, aby ještě k tomu drželi krok s digitálními iniciativami. Zapojení do digitálních iniciativ navíc často není nijak odměňováno – nakonec jsou vždy důležité oficiálně stanovené cíle a výsledky, upozorňuje článek na webu MBA školy INSEAD.

Střední management se také může zdráhat přijmout změny, protože si nemyslí, že digitální iniciativy mohou přinést skutečnou hodnotu. To je relativně dobrý případ – upřímné pochyby ohledně přínosu mohou být kritikou, která je naprosto namístě.

Jak přesvědčit střední management

Střední manažeři se nesnaží vždy chránit pouze sami sebe. Často totiž důležitost digitalizace chápou. Vidí její potenciál, protože digitální nástroje používají ve svém vlastním životě. Potřebujete tedy:

  • Vytvořit pocit příležitosti, nikoli jen ohrožení. Upřesněte, čeho se vlastně snažíte dosáhnout. Zapojení je zásadní.
  • Vytvořit kulturu neustálého vzdělávání. Střední manažery není třeba měnit v odborníky na analýzu dat, určitá školení však mohou být naprosto přiměřená.
  • Ujistit se, že digitální role i struktury mají skutečnou moc a prostředky ke své práci. Bez toho je ani celé téma digitalizace nebude nikdo brát vážně.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge