Delegování práce: Dovednost, která je nutná, ale málokdo jí umí správně

Delegování práce, tedy předávání práce podřízeným nebo kolegům. Zní to jako banální věc. Jako něco, co nepotřebuje žádné vysvětlování, a co všichni lidé (a hlavně manažeři) určitě perfektně umí. Opak je ale pravdou. Málokdo umí práci delegovat efektivně. Mnoho manažerů si pak špatným delegováním práce zbytečně zadělává na problémy a neefektivitu práce svého týmu. Jak správně delegovat práci? Ukážeme si v dnešním článku.

Ilustrační snímek

Vyznejte se v silných a slabých stránkách svých podřízených

Jak uvádí Forbes, prvním důležitým předpokladem k efektivní delegaci práce je, že znáte, co jsou silné a slabé stránky vašich jednotlivých podřízených, v čem se chtějí dále rozvíjet a jaké jsou jejich priority. Nikdo není geniální ve všem. A vašim úkolem, coby manažera, je skrz delegování práce nejenom pomáhat sobě, ale i napomáhat rozvoji svých podřízených.

Vždy nastavte jasná očekávání

Někteří manažeři předávají práci svým podřízeným s jasnou představou, jak má výsledek vypadat. Často ale chybně předpokládají, že stejnou vizi mají i pracovníci, kterým úkol předává, a tak ho ani nenapadne jim podrobněji vysvětlovat nějaká očekávání. Při předávání úkolů byste přitom vždy měli jasně říct, co jsou priority a co má být tím hlavním výsledkem daného úkolu.

Počítejte předem s tím, že si pracovníci budou úkoly plnit podle sebe

Při delegování práce musíte umět potlačit své ego. Když totiž budete vždy po podřízených chtít, aby postupovali přesně tak, jak byste postupovali vy, a nedáte jim ani kousek prostoru pro vlastní iniciativu, nejenže tím uškodíte jejich rozvoji, ale utrpí tím i kvalita výsledku. Smiřte se s tím, že společně s úkolem předáváte podřízenému i část zodpovědnosti za to, jak se k úkolu postaví a jakým způsobem se dobere kýženého výsledku.

Dávejte podřízeným zpětnou vazbu a chvalte je, pokud se jim něco povede

Velkým nešvarem mnoha manažerů je fakt, že delegováním úkolu a následným předáním výsledků ze strany podřízeného celá záležitost končí. K tomu, aby se celý proces delegování práce postupně zdokonaloval, je však nutné, aby spolu manažer a jeho podřízení mluvili i poté. Dávejte podřízeným zpětnou vazbu na jejich práci. A pokud se jim něco výjimečného povede, určitě nešetřete chválou.

 

-mm-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com