Delegování by nemělo být těžké, ale někdy je

Ilustrační snímek

Obecné pravidla radí delegovat práci jen tehdy, když jste si jisti, že dotyčný pracovník úkol zvládne a nedopustí se žádné chyby z neopatrnosti. Když však něco delegujete v praxi, není to jen tak. Podle webu management.about.com by totiž delegování vždy mělo sloužit dvěma cílům. Není to jen o tom, přehodit něco ze své práce na jiné. Když chcete delegovat, musíte vzít v úvahu, jak to poslouží následujícím dvěma klíčovým účelům.

1) Musíte se soustředit na skutečně závažné věci

Proč se vlastně deleguje? Abyste si uvolnili ruce i myšlenkovou kapacitu na důležitější věci a abyste ušetřili čas. Delegování vám umožní zaměřit se na ty opravdu významné úkoly.

2) Ten, kdo bude dělat vaši práci, by se měl díky svěřenému úkolu rozvíjet

Myslete na to, jaké jsou zájmy druhé strany, tedy toho, komu něco ze své práce delegujete. Zaměstnanec se díky tomu, že vaši práci udělá, měl něco naučit. Když delegujete, delegujete totiž zároveň s úkolem i část svých pravomocí. Dotyčnému totiž musíte svěřit všechny pravomoci, které jsou ke splnění daného úkolu nezbytné.

Delegujete pravomoc, odpovědnost vám ale zůstává

Můžete a musíte delegovat pravomoci, ale zodpovědnost, ta zůstává na vás. Ta se nedá přesunout na jiné. Vy rozhodujete o tom, zda dotyčný pracovník delegovaný úkol zvládne. Na vás je, abyste posoudili, jestli je dostatečně zkušený a jestli má dostatek schopností. Je možné, že se zaměstnanec rozhodne úkol splnit jiným způsobem, než jak byste to udělali vy, ale to je v pořádku. Tedy aspoň tehdy, pokud to bude fungovat a úkol bude splněn. A konečně: Vždy, když něco delegujete, musíte pamatovat také na to, že by to celé mělo nějakým způsobem posloužit i rozvojovým potřebám dotyčného pracovníka.

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management