Čtyři největší výzvy při vedení týmu na dálku

Pandemie vtrhla do kanceláří jako velká voda a řada firem musela ze dne na den přejít na práci na dálku. Tento nový standard sebou samozřejmě nese i řadu nových výzev. A tím, že se stávající epidemií zvyky na pracovišti proměnily pravděpodobně trvale, musí se řada manažerů naučit fungovat trochu jinak. Jaké jsou výzvy při vedení týmu na dálku? A jak těmto výzvám efektivně čelit?

Ilustrační snímek

Tento text vychází z článku uveřejněného na serveru Management Issues.

Výzva č. 1: Absence fyzického dohledu nad pracovníky

Jedním z nejvýraznější rozdílů je fakt, že manažer nemá své podřízené pod fyzickým dohledem. Nemůže kontrolovat, kdy chodí do práce a co přesně dělají. Kontrolovat může jenom výsledky jejich práce na dálku.

Řešení: Pokud jste předtím museli své pracovníky fyzicky kontrolovat, už v tom je určitý problém. Svým podřízeným byste měli věřit a měli byste vědět, že budou pracovat zodpovědně i bez neustálého dohledu. Udělejte kroky k větší samostatnosti pracovníků a vybudujte mezi vámi vzájemnou důvěru tak, abyste se nemuseli obávat, co dělají ve chvíli, kdy pracují samostatně.

Výzva č. 2: Ztížená komunikace

Komunikovat s ostatními tváří v tvář nebo přes obrazovku – v tom je velký rozdíl. Komunikace je tak ztížená nejen mezi vámi a podřízenými, ale i mezi pracovníky samotnými.

Řešení: Nezapomínejte na socializaci. Občas zorganizujte nějaké virtuální setkání či neformální posezení a podporujte komunikaci mezi jednotlivými pracovníky. Zároveň přehodnoťte stávající komunikační zvyklosti – uzpůsobte délku nebo četnost porad, případně zvažte, jestli jsou opravdu nutné.

Výzva č. 3: Jiné pracovní tempo a nový standard organizace práce

Na dálku prostě některé věci trvají déle, než když je člověk fyzicky přítomný v kanceláři. Tento fakt je potřeba reflektovat i ve vašich očekáváních, která máte na své podřízené.

Řešení: Buďte chápaví v tom, že od zaměstnanců nemůžete čekat stejné 100% výkony, jako za normálních okolností. Zjistěte, kde nastávají při práci na dálku největší zádrhely a zpoždění a pokuste se systém práce přenastavit tak, aby více vyhovoval online prostředí a pracovníci se zbytečně nezdržovali.

Výzva č. 4: Pocity osamělosti a tlak na psychiku pracovníků

Poslední velkou výzvou je otázka duševního zdraví pracovníků. Izolace, stres, nejistota či ponorková nemoc kvůli neustálému kontaktu s rodinou nebo spolubydlícími – to vše může dohromady tvořit smrtící mix, díky kterému může být psychika některých pracovníků pod velkým nátlakem.

Řešení: Vnímejte signály, že něco není u jednotlivých pracovníků v pořádku. Bavte se s nimi o tom, jak se cítí, a vytvořte takové pracovní prostředí, ve kterém se zaměstnanci budou cítit bezpečně a nebudou se bát o svých případných problémech mluvit.

 

-mm-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues