Co vás brzdí v kariéře?

Ilustrační snímek

Bez ohledu na obtížnost současné ekonomické situace stále platí pravidlo, že každý je svého kariérního štěstí strůjcem. Ještě více než dříve dnes musí každý sám hledat příležitosti pro kariérní postup. Měli bychom být připraveni do sebe investovat, abychom lépe odhalili své silné stránky a naučili se je používat v praxi. Také bychom měli znát příčiny toho, proč lidé nejčastěji ustrnou v určité fázi kariéry a nedostanou se dál, abychom se jim mohli vyhnout. Jaké to jsou?

1. Vyhýbání se změnám

Jestliže chcete rozvíjet svou kariéru, musíte být připraveni opustit současné pohodlí a otevřít se novým příležitostem. Čím více se naučíte přijímat změny, tím lépe budete zvládat nejistotu a riziko.

2. Odmítání růstu

Řada lidí je obětí své vlastní nečinnosti. Neučí se novým věcem a odmítají rozvoj v oblastech, které by je posunuly v kariéře směrem nahoru. Pokud nechcete, aby vám chyběly schopnosti a sebedůvěra k postupu, začněte využívat všech možností, jak si rozšířit obzory.

3. Neschopnost prodat se

Poku se neumíte prodat, okolí vás může vnímat tak, že se nesnažíte a nemáte o kariérní postup zájem. Učte se proto od lidí ve svém okolí, kteří to umějí. Pro začátek si odpovězte na otázku, jaké tři hlavní motivy hrají zásadní roli ve většině vašich kariérních úspěchů. Na nich postavte svůj příběh, který budete prodávat.

4. Spojení se špatnými lidmi

Úspěšní lidé se obklopují lidmi, kteří jsou úspěšní. Vědí, že když se obklopí ambiciózními lidmi, sami posílí své vlastní ambice. Vybírejte si proto mentory z řad lidí, kteří vám mají co dát.

5. Neúcta k času

Lidé, jejichž kariéra se nijak nerozvíjí, plýtvají svým časem. Uvědomte si, že čas se nedá zastavit a měli bychom si jej vážit. Když si budete vážit svého času, budete také přicházet s vlastními nápady a nenecháte svou kariéru na druhých.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com