Co vám brání v delegování?

Ilustrační snímek

Delegování patří k základním manažerským dovednostem. Většina manažerů tudíž ví, že by měli předávat některé své úkoly podřízeným, aby se sami mohli více věnovat strategické práci. Vědí také, že mají svým podřízeným důvěřovat a nekontrolovat každý jejich krok při plnění delegovaných úkolů. Pouze znát tento postup však nestačí. Důležité je poznat příčiny, které brání efektivnímu delegování a důkladně zvážit, zda některá z nich nehraje roli i ve vašem případě. Pak budete vědět, na co se máte zaměřit. Na následující nejčastější příčiny neefektivního delegování upozornil server humancapitalleague.com.

Málo času

Řada manažerů má pocit, že nemají dostatek času na to, aby mohli svým podřízeným vysvětlovat, jak mají dělat určitou práci nebo je dokonce učit novým dovednostem. Říkají si, že bude rychlejší, když danou práci udělají sami. Pokud si to myslíte také, zamyslete se ještě jednou. Jakmile delegujete úkol, který zvládne váš podřízený, nebudete jím už muset nikdy zabývat. To za chvíli školení stojí.

Strach

Strach z delegování může mít různé formy. Může to být strach ze ztráty kontroly nad určitou činností, strach z chyb nebo dokonce úspěchu druhých. Často vede k tomu, že manažer sice deleguje úkol, ale následně sleduje každý krok zaměstnance, který na úkolu pracuje. Chcete-li opravdu umět delegovat, musíte se zbavit pocitu potřeby přehnaně kontrolovat druhé.

Vlastní zájem

Velkou roli v neochotě delegovat často hraje ego. Děláte určitou práci rádi a dobře a nechcete se jí vzdát, i když byste se ve své současné roli měli věnovat jiným věcem. V tomto případě si připomínejte, že důležitější než váš osobní zájem je zájem vašeho týmu a celé organizace.

Špatné plánování

Kdo chce delegovat, musí umět plánovat. Vaši lidé potřebují vědět, co a do kdy mají splnit. Vy musíte vědět, jaké znalosti, dovednosti a další zdroje k tomu potřebují. Zároveň musíte počítat s určitou časovou rezervou i případ, že vše nepůjde podle vašich představ. Neumíte-li dostatečně plánovat, je dost pravděpodobné, že neuspějete ani s delegováním. Možná je na čase zdokonalit se v organizačních dovednostech.

Odmítavý postoj zaměstnance

Pokud se některý z vašich lidí brání přijetí úkolů, které mu chcete delegovat, důvodů může být opět několik. Možná nechce další odpovědnost, nechce ukázat, že něco neumí nebo něčemu nerozumí. Ať už je důvod jakýkoli, měli byste se jej pokusit zjistit a nabídnou pomoc, jak danou překážku překonat.

Delegujete více, než je zdrávo

I delegování může být příliš. Dávejte si pozor, abyste své podřízené nezahlcovali příliš velkým počtem úkolů, které nemohou zvládnout. Vždy se ujistěte, že mají dostatek všech potřebných zdrojů včetně vaší podpory.

-kk-

Zdroj: Human Capital League - online komunita pro profesionály v oblasti řízení lidí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Capital League