Co stojí konflikt?

Konflikty v práci mohou být frustrující. Vyplatí se ale vynakládat síly na změnu? Autoři Craig Runde a Tim Flanagan vysvětlují ve své knize Becoming a Conflict Competent Leader, že je třeba zaměřit se na finanční a lidské náklady spojené s konflikty. Zvažte následující faktory:

- Ztracený čas. Kolik času ztrácí manažeři řešením konfliktů, když by se jinak mohli věnovat produktivnějším činnostem? Nemluvě o ztrátě produktivity spojené s tím, když si zaměstnanci stěžují na konflikty svým kolegům.

- Fluktuace zaměstnanců. Vážný nebo pokračující konflikt vede zaměstnance k uvažování o změně místa. Náklady na nalezení, vyškolení a zapojení nového zaměstnance do práce mohou překročit roční náklady na mzdu původního.

- Stížnosti a soudní řízení. Ignorováním přispějete k tomu, že se konflikty vymknou kontrole a časem budou vyžadovat intervenci třetí strany, což zvýší jejich časovou náročnost a bude potřeba většího úsilí a prostředků na nápravu.

- Absence a zdravotní náklady. Zaměstnanci mohou zůstávat častěji doma, aby se vyhnuli konfliktu nebo oddálili konfrontaci. Zároveň mohou propadat stresu, což povede k vyšším zdravotním nákladům.

- Násilí na pracovišti. Konflikt se může vymknout kontrole a vyústit v násilné chování. Může to znamenat velký emocionální nápor na oběti útoku, ale i jejich spolupracovníky. Odrazí se to opět na fluktuaci, absencích a zdravotních nákladech na zaměstnance.

- Špatné rozhodování. Destruktivní konflikty ochromují efektivní fungování společnosti. Lidé přicházejí o svou energii a kreativitu. Přestanou sdílet informace a méně riskují. To může vést ke špatnému rozhodování.

- Otrávené pracoviště. Konflikty vytvářejí různé negativní emoce, které poškozují vztahy a spolupráci.

Na druhou stranu však mají konflikty i svá pozitiva. Neshody a rozdílné pohledy pomáhají firmám přizpůsobovat se změnám a nalézat řešení vyvstávajících problémů. Vůdcové by měli umět podpořit různé pohledy, názory a přístupy v nebojovné rovině.

-kk-
Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership