Co odděluje úspěšné týmy od těch neúspěšných?

Co mají úspěšné týmy společného? Díky čemu dovedou některé týmy dosahovat dlouhodobě dobrých výsledků a čelit všelijakým novým výzvám, zatímco jiné týmy nedovedou interně dobře komunikovat, jejich společná práce je neefektivní a při větších problémech se jejich integrita zcela rozpadá? Zde jsou tři základní charakteristiky, které jsou společné všem úspěšným pracovním týmům.

Ilustrační snímek

Diverzita a možnost vyjádřit svůj názor.

Homogenní tým sestávající ze členů, kteří jsou si všichni podobní jak znalostmi a přístupem, tak i způsobem práce, dovede čelit jenom omezené škále výzev. Pro dobře a efektivně pracující týmy je naopak typická diverzita. Každý ze členů týmu by mě mít trochu odlišný přístup, každý by měl být odborníkem na trochu jinou oblast, a dohromady se tak tato skupina může opřít o hlubokou studnici pestrých znalostí a schopností. Samozřejmě za předpokladu, že je jednotlivým pracovníkům dán prostor vyjadřovat svůj názor a využívat své unikátní schopnosti.

Dlouhodobý výhled a důraz na udržitelnost práce.

Jak uvádí TED.com, další důležitou vlastností dobře fungujícího týmu je důraz na dlouhodobé, strategické plánování a na udržitelnost práce. Dobře pracující tým vždy věci řeší tak, aby nebyly vyřešené jenom pro daný okamžik, ale aby byly pokud možno vyřešené i do budoucna. Dobrý tým také musí pracovat udržitelně. Nenajdeme v něm tedy workoholismus, nezdravou soutěživost nebo neprůhlednost.

Jasná a inspirativní společná vize.

Tento bod je zcela očividný a zřejmý. Aby tým pracoval efektivně a táhl takříkajíc za jeden provaz, musí jeho členy dohromady pojit společná, inspirativní vize. To, aby byla tato vize dostatečně silná, uvěřitelná a motivující, je úkolem právě vás, tedy manažera. V efektivním týmu každý ví, co je cílem celé skupiny, jak tento cíl přesně vypadá a co pro dotyčného pracovníka znamená dosažení této mety.

 

-mm-

Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com