Co je úspěch? Muška jenom zlatá...

Být úspěšným znamená myslet a přemýšlet úspěšně, což platí zejména v obchodu a podnikání. Úspěšné pozitivní myšlení nabízí v podnikatelské sféře účinnou pomoc nejen při jednání s lidmi, ale i při vývoji nových kreativních strategií. Jak tedy úspěšně myslet a přemýšlet? Článek předkládá několik tipů, které přijdou vhod vedoucím pracovníkům i zaměstnancům, kteří chtějí být skutečnými pány své vlastní kariéry:
- Uvědomte si, že pouze vy, nikoli nikdo jiný, jste strůjci vlastního úspěchu.
- Vytvořte si vlastní strategie pro řešení závažných problémů.
- Oslavujte vše, čeho jste docílili.
- Obklopte se fungující sítí (podřízených, kolegů).
- Zdůrazňujte integritu.
- Denně si připomínejte, že každý den pro vás znamená novou příležitost.
- Udržujte se v dobré fyzické kondici.
- Vždy buďte otevření novým poznatkům a možnostem.

Úspěch v jakékoli pozici souvisí ve velké míře taky s hledáním alternativních řešení problémů, s tím, jak každý jedinec dokáže být přizpůsobivý a otevřený. Zapomínat bychom neměli ani na staré známé rčení „Risk je zisk.“, v tomto případě „Risk je úspěch.“ Ten, kdo se raději distancuje od vznikajících problémů, osobního úspěchu pravděpodobně nedosáhne. Motivujme se proto příklady historických úspěchů. Kdyby se například Edison nechal odradit svými prvotními vědeckými neúspěchy, bůh ví, čím bychom nyní svítili. Sebemenší pracovní úspěch je poté třeba oslavit, soukromě i na firemní půdě. K takové příležitosti výborně poslouží firemní večírky.

**Datum vydání:** X/2002
Zdroj: Businesstown - Informace z marketingu, vedení firmy, řízení, personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Businesstown