Co je dialog?

Každý, kdo se ve svém zaměstnání stýká s jinými lidmi, ví, že dialog je základní esencí každodenní práce. Ale stejně jako jakýkoliv jiný druh komunikace znamená kvalitní a smysluplný dialog více, než jen dva lidi, kteří na sebe mluví. Je především výměnou idejí a názorů, ať už je veden písemně, osobně nebo elektronickou formou. Může být poutavý, nudný, inspirující či frustrující. Autor článku vysvětluje tři základní principy dialogu: Prvotním a bezprostředním účelem dialogu není dosáhnout řešení a rozhodnutí, ale získat hlubší vhled do problematiky či uvažování účastníků komunikace. To vyžaduje otevřenost a schopnost vytvořit si vlastní názor. Tento postoj nám umožňuje učit se od ostatních.

Srdcem dialogu je zhodnocení vlastních záměrů – proč vlastně rozhovor vedeme, co jím sledujeme? Pokud to dokážeme odhalit, odkryjeme zároveň i klíčové pocity, předpoklady či předsudky a významy, které pro nás s nastoleným problémem souvisejí. Některé záměry mohou být nezdravé a vyvolat problémy v komunikaci, úsilí vyhrát za každou cenu atd. Třetím principem je zjistit vlastní pohled na probírané téma a s respektem poznat pohled ostatních. To není jednoduché, lidé často berou svůj předpoklad jako nevyvratitelnou pravdu, což může vést k nesprávným závěrům či negativnímu vnímání ostatních.

Je třeba se umět rozhodnout, kdy dialogu využít. Vhodným prostředkem bývá v případě, že pracovní tým ustrne na místě nebo neprojevuje dostatečnou ochotu splnit úkol. Je však zapotřebí, aby jeho členové měli trpělivost naslouchat a učit se. Jak se připravit? Určete si předem, zda chcete problém řešit, nebo mu porozumět, co je jeho podstatou, jaké jsou vaše předsudky, jestli jste ochotni nechat se ovlivnit a poučit, jaký postoj zastáváte.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online