Co dělá dobrého marketingového ředitele?

Úspěšní marketingoví ředitelé disponují určitými společnými vlastnostmi. Desatero nejdůležitějších kvalit marketingových ředitelů shrnul server Customerthink.com.

1. Zaměření na detaily

Dobří marketingoví ředitelé se zajímají o detaily práce svých lidí nikoli z důvodu kontroly, ale proto, aby ukázali svůj zájem a posílili hodnotu společné práce.

2. Kreativita

Řídí kreativní proces tím, že neustále vyžadují od svých týmů inovace.

3. Zaměření na procesy/měřítka

Měří vše a vytváří procesy pro kampaně a další akce, které se budou opakovat.

4. Soudnost

Vědí, že ne vše se může povést a také to, že členové jejich týmů jsou lidé, kteří například někdy potřebují odejít dříve, aby vyzvedli děti.

5. Schopnost rychle poznat talent

Obklopují se lidmi, kteří umějí více než oni sami a jsou schopni pracovat samostatně.

6. Schopnost mluvit a psát

Musejí komunikovat tak, aby jim bylo rozumět externě i interně.

7. Zaměření na příjmy

Vědí, že marketing může snadno získat pověst oddělení, jehož výsledky nemají dopad na příjmy firmy. Vše posuzují z hlediska přímého či nepřímého vlivu na stávající nebo budoucí příjmy.

8. Konstruktivní řešení problémů

Řeší problémy spoluprací na základě aktivního naslouchání.

9. Zaměření na zákazníky

Nerozhodují jen podle toho, co je nejjednodušší nebo nejlepší pro firmu. Hledají řešení podle přání zákazníků.

10. Přirozená schopnost motivovat

Vědí, že povzbuzovat nestačí. Motivují tím, že odměňují pozornost vůči detailům, soustředění a výsledky.

-kk-

Zdroj: CustomerThink - americký portál zaměřený na péči o zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje CustomerThink