Čím jasnější cíl, tím snadnější cesta

Ilustrační snímek

Pro dosažení úspěchu je naprosto nezbytné si nejprve tento úspěch definovat. Popřemýšlejte o tom nezávisle na tom, co si pod slovem úspěch představuje vaše rodina a okolí. Jakmile získáte přibližnou představu, zamyslete se znovu a svou představu úspěchu zkonkretizujte. Podle webu addicted2success.com je právě toto přístup, kterým maximálně zvýší vaše šance skutečně úspěchu dosáhnout.

1. Jak úspěch vypadá?

Zeptejte se sami sebe a zachyťte na papír cokoliv vás napadne. Každá odpověď je správná, cokoli jen chcete. Nic vás nenapadlo? V pořádku, můžete si to poznamenat kdykoliv.

2. Zapomeňte na to, co za úspěch považují ostatní

Tento krok je naprosto stěžejní. Všichni jsme se naučili, že úspěch je určité měřítko. Poměřujeme se oproti ostatním, a ten kdo má „více úspěchu“ je implicitně vnímán jako někdo lepší. Jenže ve skutečnosti na úspěchu ostatních nezáleží. To je zásadní poznatek – úspěch se nepočítá v penězích ani ve chvástání. Úspěch se poměřuje jedině v tom, co si jako měřítko určíte vy sami.

Zapomeňte na to, co se za známku úspěchu obvykle považuje, a vraťte se k první otázce. Vy sami určujete, co je důležité a relevantní. Takže opět, co je podle vás úspěch? Vlastnit nejnovější smartphone? Trávit více času s rodinou? Nový dům? Být bohatý tak, že můžete cestovat, kam se vám jen zlíbí? Nebo je vaší prioritou mít na takové cestování vůbec čas? Úspěch se definuje s ohledem na to, čeho chcete dosáhnout. Ujistěte se, že se snažíte o něco, co skutečně a upřímně chcete. Jinak motivaci ztratíte s tím, když se situace ztíží a bude po vás vyžadováno větší úsilí.

3. Vytvořte si naprosto konkrétní představu

Pořádně se zamyslete nad tím, co úspěch je – už víte, jak podle vaší osobní preference takový skutečný úspěch vypadá, ale nyní buďte co nejspecifičtější. Co přesně byste chtěli? Jak byste ten čas věnovaný rodině strávili? Čím jasnější bude vaše představa, tím více o ni budete usilovat. Váš cíl musí být naprosto jasný a konkrétní.

-jk-

Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success