The more specific the goal, the clearer the path

Čím jasnější cíl, tím snadnější cesta

The truth is that in order to achieve success, you must define it. First think about it with no regard to what your colleagues and friends think. Then decide what exactly it is you want. According to the addicted2success.com website, that is the correct approach.

1. What does success look like?

Ask yourself this question and write down everything you can think of. Whatever you want. Nothing crossed your mind? Then leave it blank.

2. Forget the opinions of others

This step is essential. We all have learned to view success as a measure. We measure ourselves against each other, marking those with “more success“ to be ahead and in some way to be better than us. But the fact is that others' success doesn’t really matter. This is a crucial piece of information. Success is not measured in money or bragging. It is measured only against what you want.

Forget about what people around you want and return to the first question. A truly important aspect of success is that it is you and only you who chooses the scale. So, once again, what does success look like to you? Owning a new smartphone? Spending more time with your family? A new house? Being rich enough to travel whenever you want? And having time to do so? Success can be defined only against your own life and your expectations. Be sure that you struggle for something you wholeheartedly and honestly want, because then you won’t quit when it gets difficult and hard.

3. Set a clear picture of results

Now think very profoundly about what success really is for you. You already know what it looks like, according to your personal taste – but now be more specific. What exactly would you do? How would you spend your free time with your family? The more clearly and specifically you picture it, the more attached to it you become. Make your goals definite and tangible.

-jk-

  Čím jasnější cíl, tím snadnější cesta

  Pro dosažení úspěchu je naprosto nezbytné si nejprve tento úspěch definovat. Popřemýšlejte o tom nezávisle na tom, co si pod slovem úspěch představuje vaše rodina a okolí. Jakmile získáte přibližnou představu, zamyslete se znovu a svou představu úspěchu zkonkretizujte. Podle webu addicted2success.com je právě toto přístup, kterým maximálně zvýší vaše šance skutečně úspěchu dosáhnout.

  1. Jak úspěch vypadá?

  Zeptejte se sami sebe a zachyťte na papír cokoliv vás napadne. Každá odpověď je správná, cokoli jen chcete. Nic vás nenapadlo? V pořádku, můžete si to poznamenat kdykoliv.

  2. Zapomeňte na to, co za úspěch považují ostatní

  Tento krok je naprosto stěžejní. Všichni jsme se naučili, že úspěch je určité měřítko. Poměřujeme se oproti ostatním, a ten kdo má „více úspěchu“ je implicitně vnímán jako někdo lepší. Jenže ve skutečnosti na úspěchu ostatních nezáleží. To je zásadní poznatek – úspěch se nepočítá v penězích ani ve chvástání. Úspěch se poměřuje jedině v tom, co si jako měřítko určíte vy sami.

  Zapomeňte na to, co se za známku úspěchu obvykle považuje, a vraťte se k první otázce. Vy sami určujete, co je důležité a relevantní. Takže opět, co je podle vás úspěch? Vlastnit nejnovější smartphone? Trávit více času s rodinou? Nový dům? Být bohatý tak, že můžete cestovat, kam se vám jen zlíbí? Nebo je vaší prioritou mít na takové cestování vůbec čas? Úspěch se definuje s ohledem na to, čeho chcete dosáhnout. Ujistěte se, že se snažíte o něco, co skutečně a upřímně chcete. Jinak motivaci ztratíte s tím, když se situace ztíží a bude po vás vyžadováno větší úsilí.

  3. Vytvořte si naprosto konkrétní představu

  Pořádně se zamyslete nad tím, co úspěch je – už víte, jak podle vaší osobní preference takový skutečný úspěch vypadá, ale nyní buďte co nejspecifičtější. Co přesně byste chtěli? Jak byste ten čas věnovaný rodině strávili? Čím jasnější bude vaše představa, tím více o ni budete usilovat. Váš cíl musí být naprosto jasný a konkrétní.

  -jk-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě