Cíle pro zaměstnance: Jak je nejlépe stanovit

Ilustrační snímek

Manažer by měl svým zaměstnancům jasně představit firemní strategii a prodiskutovat s nimi své vlastní cíle. Potom by měl zaměstnance požádat, aby každý z nich navrhl své osobní cíle, individuálně je s nimi probrat, případně poupravit a následně pravidelně sledovat, jak to vypadá s jejich naplňováním. Podle webu management.about.com má každá jiná možnost určité nevýhody, které zmíníme níže.

1. Zaměstnanec si sepíše své cíle sám, manažer je pouze schválí

Toto řešení je dobré v tom, že zaměstnanec se se svými cíli ztotožní. Jenže protože nemá dostatek vhledu do strategie firmy a svého oddělení, nemůže je při vybírání svých osobních cílů zohlednit. Když ani manažer neposkytne tyto informace, budou stanovené cíle méně relevantní pro úspěch společnosti jako celku. A navíc, když se manažer nijak nezapojí do stanovení cílů, nabude zaměstnanec velmi snadno dojmu, že na tom vlastně nijak nezáleží.

2. Manažer sepíše cíle a předá je zaměstnanci

Když cíle sestavuje manažer, je dobré, že bere ohled na celkový kontext a na strategii firmy. Jenže pokud se zaměstnanec nemůže nijak vyjádřit, nebude pro stanovené cíle příliš zapálený. Výzkumy naznačují, že pro motivaci je klíčové právě to, zda se můžeme ke své práci nějak vyjádřit a zda se na náš názor bere ohled. Zaměstnanci také mohou mít lepší představu o tom, co by se mělo vylepšit, protože mají ke každodenní práci blíže.

3. Zaměstnanec sepíše návrh, který může manažer poupravit

Tento přístup je zatím nejlepší, protože je v něm aspoň trochu spolupráce. Špatné ale je, že zaměstnanec opět nemá ponětí o kontextu. Aby manažer dostal stanovené cíle do souladu s firemní strategií, bude muset zaměstnance nechat seznam několikrát předělat.

4. Manažer sepisuje návrh a pak ho konzultuje se zaměstnancem

Opět je dobré, že probíhá diskuze. To, co řekne zaměstnanec, může být přidáno na seznam. Většina zaměstnanců ale prostě jen odsouhlasí to, co načrtl manažer a s cíli se nijak neztotožní.

5. Oba sepíší návrhy, manažer pak stanoví finální obsah

Nevýhodou je, že se zaměstnanec a manažer mohou cítit jako konkurenti. A manažer vždy napíše lepší a relevantnější cíle, protože samozřejmě ví více o firemní strategii.

Jak určujete cíle svým zaměstnancům? Jaký způsob je nejlepší podle vás?

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management