Cíle nepatří jen do pracovního světa

Většina lidí si uvědomuje, že profesionální úspěch vyžaduje vytyčování a plnění specifických cílů, proč se ale nedrží stejné strategie i v osobním životě? V oblastech, jako je rodina, zdraví, zábava, dobrodružství apod. si cíle vymezujeme mnohem méně, tatáž disciplína a soustředění jako v kariéře se přitom může vyplatit i v osobním životě.

Začněte tím, že si položíte otázku, zda máte pro letošní rok nějaké osobní cíle. Pokud ne, sepište si oblasti svého života, s nimiž nejste zcela spokojeni a také návrhy, jak to změnit. Ujistěte se, že cíle, které si určíte, vás budou dostatečně motivovat a dodávat vám pocit hrdosti. Zároveň si připravte důsledky, které vás budou držet na správné cestě.

O svých cílech řekněte lidem ve svém okolí, zejména těm, kterých se osobně dotknou. Veřejný slib vám navíc pomůže dodržet, co jste si předsevzali. Své cíle pravidelně vyhodnocujte a zaznamenávejte svůj pokrok. Jakmile některý úspěšně splníte, oslavte to a vymezte si další. Pokud se vám cíl splnit nepodaří, máte řadu dalších možností. Můžete to zkusit znovu a silněji, vzdát se daného cíle nebo jej nahradit něčím, čeho dosáhnete snadněji.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek