Chybí vám respekt u vašich podřízených? Poradíme vám, co s tím

Aby mohl manažer efektivně vést své podřízené, musí si u nich vybudovat určitý respekt. Podřízení jej musí takzvaně „brát“ a musí mít důvěru v jeho schopnosti a ve správnost jeho rozhodování. Zdá se vám, že vám takovýto přirozený respekt ze strany podřízených chybí? Zde je několik tipů, co s tím.

Ilustrační snímek

Tyto tipy uveřejnil web Management Issues.

Komunikujte se svými podřízenými transparentně

V prvé řadě nesmíte před svými podřízenými tajit důležité informace, slibovat něco, co nemůžete splnit, nebo je jakkoliv podceňovat. Jednoduše řečeno – se členy svého týmu musíte komunikovat maximálně transparentně. Chovejte k nim respekt, buďte k nim upřímní, a oni naopak budou chovat respekt k vám.

Respektujte individuální požadavky i schopnosti podřízených

Jestliže budete na pracovníky využívat „univerzální“ manažerský styl a nebudete brát v potaz jejich specifika a individuální schopnosti, nikdy si respekt svých podřízených nezískáte. Vzájemného respektu je totiž možné dosáhnout pouze tehdy, když vnímáte své podřízené jako jedinečné a specifické bytosti.

Nekopírujte ničí manažerský styl

Velkou a častou chybou je, když se manažer snaží okopírovat něčí manažerský styl. Na základě pouček, manažerských příruček nebo na základě pozorování jiného manažera si tak dotyčný vedoucí často vypěstuje styl, který vůbec neodpovídá jeho osobnostním rysům a působí nepatřičně či dokonce komicky. V takovém případě samozřejmě podřízení k dotyčnému manažerovi žádný respekt nechovají.

Dávejte podřízeným dostatečný prostor pro vlastní kreativitu a samostatnou práci

Vzájemný respekt musí být podložený i vzájemnou důvěrou. Pokud jste mikro-manažery a soustavně svým podřízeným dáváte najevo, že jim při samostatné práci ani v rozhodování nedůvěřujete, nemůžete čekat, že si získáte jejich respekt.

 

-mm-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues