Chcete, aby byli vaši pracovníci co nejspokojenější? Pak se vyhněte těmto chybám

Výkonnost pracovníků se do velké míry odvíjí od toho, jak jsou v práci spokojeni. A to, jak jsou spokojeni, se do velké míry odvíjí od toho, jak se k nim chová jejich vedoucí. Pokud byste svým podřízeným tedy dávali najevo, že je nerespektujete, můžete u svých podřízených vyvolat frustraci. Čemu se tedy musíte vyhnout?

Ilustrační snímek

Zde je pět chyb, kterých se podle Forbesu musíte coby manažer vyvarovat.

Kontrolujete každý krok, který pracovníci dělají

Každý pracovník by měl mít určitou míru autonomie. Pokud budete svým podřízeným neustále stát za zády, brzy je to začne frustrovat. Mikro-management není z dlouhodobého hlediska nikdy dobrá strategie.

Často měníte úkoly a zadání

Jestliže vedoucí pracovník často mění zadání toho, co má podřízený dělat, je to znamení, že si neváží snahy, kterou do plnění úkolů pracovník vkládá. Snažte se tedy při delegace práce pokud možno předat všechny informace smysluplně už hned napoprvé.

Zadáváte pracovníkům banální a mravenčí práci

Jasným znakem chybějícího respektu je i neochota dávat podřízenému složitější úkoly a jeho zahrnování banální a mravenčí prací. Pokud víte, že se daný zaměstnanec chce dál rozvíjet a posouvat, postupně mu zadávejte progresivně složitější projekty – vždy ale úměrně jejich preferencím a dovednostem.

Neorganizujete žádné strategické schůzky

Velkou chybou jsou i chybějící schůzky, na kterých se probírají strategické plány do budoucna a přichází se s novými vizemi. Neopomíjejte proto bilanční schůzky s podřízenými.

Nenasloucháte svým podřízeným

Když vedoucí nenaslouchá názoru a poznatkům podřízeného, vždy to přináší řadu nedorozumění i frustrace na straně řadových členů týmu

 

-mm-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com