Chcete, aby byl váš tým úspěšný? Musíte začít podporou jednotlivců

Celý tým je pouze tak silný, jako je silný jeho nejslabší článek, a jeho úspěch závisí jak na efektivní spolupráci jednotlivých členů týmu, tak i na jejich individuální produktivitě a motivaci. Cesta k úspěchu celého týmu tedy vede přes školení, motivaci a zmocnění jednotlivých zaměstnanců, protože pokud tým nevyužívá dostatečně individuální talenty členů týmu, nikdy nemůže jako celek dosáhnout svého plného potenciálu. Zde jsou čtyři tipy, jak můžete z pozice manažera podpořit výkon celého týmu skrz podporu jeho jednotlivých členů.

Ilustrační snímek

Poskytněte pracovníkům dostatečné pravomoci

Jak uvádí Harvard Business Review, v prvé řadě je nutné dát jednotlivým členům týmu dostatečný manévrovací prostor, ve kterém budou mít místo pro vlastní iniciativu, nápady a rozhodování. Vybavte tedy pracovníky dostatečnými pravomocemi a nebuďte mikro manažerem jejich každodenní práce.

Podporujte v zaměstnancích unikátní talent

Zaměstnanci mají každý své přednosti a talenty. Nejenže byste měli tyto přednosti využívat v rámci celého týmu, ale skrz školení a motivaci byste měli tyto individuální talenty u jednotlivých pracovníků i systematicky a dlouhodobě podporovat.

Podpořte u pracovníků zdravé sebevědomí

Sebelepší tvrdé dovednosti nebudou u členů týmu k ničemu, pokud nemají dosatečné sebevědomí a vůli své nápady a připomínky prosazovat. Je typické, že v rámci týmu je někdo hlasitější a průbojnější, zatímco jiný člen je tišší a má méně ostré lokty. Bohužel, ne vždy je sebevědomí mezi jednotlivce rozděleno úměrně k jejich schopnostem. Podporujte proto své podřízené v tom, aby se nebáli prosazovat názory, za kterými si stojí.

Motivujte a inspirujte pracovníků podle jejich individuálních hodnot a potřeb

Všichni členové týmu by měli mít jednu společnou vizi a měli by se nadšeně podílet na snahách dosáhnout společných cílů daného oddělení. Každého člověka ale motivuje něco trochu jiného. Motivaci a inspiraci podřízených byste proto měli řešit na individuální úrovni, a to například při pravidelných bilančních schůzkách s členy vašeho týmu.

 

-mm-

 

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review