Čas prezentovat: Mělo by publikum dostat podklady, nebo ne?

Někteří řečníci se cítí klidněji a víc v pohodě, pokud mohou svému publiku rozdat nějaké podklady a tištěné materiály před tím, než zahájí svou prezentaci. V každém publiku se najdou lidé, kteří uvítají výtisk celé prezentace, slide za slidem, aby si v něm mohli podtrhávat a zapisovat své poznámky.

Podklady jsou užitečná věc, obzvláště když jde o školení. Svým studentům byste měli dát materiály shrnující celé téma školení a obsahující cvičení, která budou účastníci během školení vyplňovat. Součástí podkladů by také mělo být volné místo na vlastní poznámky a postřehy. Pokud však neškolíte, buďte s podklady opatrní, radí web presentationmagazine.com.

Myslete na tato rizika

Když rozdáte podklady, riskujete, že tím přijdete minimálně o část pozornosti publika, které by vás však mělo poslouchat na sto procent. Když jim dáte nějaké materiály, dáváte jim něco, s čím pak budete muset soutěžit o pozornost. Aby všechnu pozornost nedostaly podklady, musíte být řečník, který dovede zaujmout a strhnout. Další komplikace může nastat v případě, že chcete publiku pokládat otázky. Pokud od vás mají podklady, budou se vaši posluchači spíše snažit najít odpověď v nich, než aby sami přemýšleli.

S podklady při prezentaci opatrně

Když neprezentujete na školení, opravdu si dobře rozmyslete, zda budete nějaké podklady rozdávat předem. Samozřejmě je určitě rozdejte po prezentaci a všem to oznamte. Rozhodnout se také musíte o tom, zda prostě jen vytisknete celou svou prezentaci, nebo zda jako podkladový materiál připravíte nějaký zvláštní dokument.

V každém případě by nemělo jít o hustě popsané stránky. Lidé by je pak četli a vám by moc pozornosti nevěnovali – navíc naše mozky zpracovávají text jinak než obrázky a schémata. Textově podané informace si zapamatujeme až o 30 % hůře. Slidy jsou po vytištění obvykle příliš malé, aby se daly rozumně číst. Proto je ideální skutečně vytvořit zvláštní dokument, v kterém byste shrnuli hlavní body a závěry prezentace. Přidat můžete i odkazy na literaturu a své kontaktní údaje.

-jk-

Zdroj: Presentation Magazine - portál věnovaný prezetacím a veřejnému vystupování
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentation Magazine