Brian Tracy: 5 rad pro motivaci zaměstnanců

Ilustrační snímek

Základem motivace lidí je stanovování cílů a vytvoření prostředí, kde je možné vyhrávat a cítit se jako vítěz. Kromě toho stojí za to držet se pravidla 10/90: 10 % času, který věnujete na to, aby bylo absolutně jasno v tom, co je třeba udělat, vám ušetří 90 % času hned, jakmile s tím začnete. Navíc ušetříte 90 % chyb, nákladů a času druhých lidí.

Brian Tracy radí, jak postupovat.

1. Stanovte cíle pomocí SMART („chytré“) metody.

S = specifický

M = měřitelný

A = achievable, tedy dosažitelný

R = relevantní a realistický

T = time-bounded, tj. časově omezený

SMART metoda je tak konkrétní, že i malé dítě je schopno říci, zda cíl byl nebo nebyl splněn, a kolik zbývá k jeho dosažení.

2. Vytvořte úseky.

Pokud má někdo vyhrát, musí vědět, kde je cílová linie a co jsou kritéria vítězství. Čím menší úseky, tím spíše se pak člověk cítí jako vítěz. Dosažení mini-cíle znamená, že se zaměstnanec stává mini-vítězem.

Pokud máte obrovský projekt, který potrvá řadu měsíců, vytvořte v něm jasné milníky, které poslouží právě jako mini-cíle a navodí tak u lidí pocit vítězství.

3. Motivace pomocí zkušeností s úspěchem

Úkolem manažerů je nejen motivace, ale také pomoc k dosažení zkušeností s úspěchy. Neboli pomoc, aby zadání bylo takové, že zaměstnanec skutečně může uspět. Je-li úkol pro daného člověka moc složitý, může například manažer část práce svěřit zkušenějšímu kolegovi.

4. Individuální uznání

Každý by měl být uznáván za to, co dokázal, jak svými kolegy, tak svými nadřízenými. Právě uznání je klíčem k tomu, aby zaměstnanci udělali něco navíc, aby se fakt snažili.

5. Odměna

To je třešnička na motivačním dortu. Pochvala a uznání fungují jen omezenou dobu. V určitou chvíli je třeba dobré výsledky odměnit. Hmotná odměna je finanční a materiální (např. dárkový poukaz). Nehmotnou odměnou může být třeba oběd s nadřízeným, lepší pracovní stůl, nový počítač, nebo volný čas.

Brian Tracy doporučuje finanční odměnu svazovat s konkrétním úkolem. Jde o jednorázovou záležitost, proto je to výhodnější než trvalé zvýšení platu.

-th-

Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com