Bez agendy na poradu nelez

Řada lidí se porad na svých pracovištích obává oprávněně. Často jsou neefektivní, brzdí produktivitu práce, nutí k účasti zaměstnance, kteří k tématu nemají co říci, a končí s tím, že si nikdo není jist, o čem se vlastně rozhodlo. Jak tomu předcházet?

Trvejte na agendě

Příliš mnoho porad začíná s tím, že účastníci nevědí, proč se scházejí. Proto je nezbytné předem připravovat agendy porad. Lidé pak budou moci uvažovat o tom, čeho chtějí na poradě dosáhnout a vyvarovat se bezúčelného ztrácení času. Vytváření agendy může odhalit i to, že není třeba scházet se vůbec.

Zajistěte vedení porady

Jmenujte osobu odpovědnou za vedení porady a ujistěte se, že ví, co vedení porady znamená. Vedoucí by měl být schopen řídit konverzaci tak, aby se držela tématu a postupovala směrem k určitému závěru.

Dodržujte domluvený začátek a konec

Jestliže nebudete brát čas zahájení porady vážně, lidé začnou přicházet stále později, a připravovat tak o stále více času své dochvilnější kolegy. Jasně proto předem informujte, kdy porada začíná a v tuto dobu skutečně začněte. Stejné pravidlo použijte i pro konec porady.

Pořizujte záznamy

Jmenujte osobu odpovědnou za pořizování zápisu z porady. Ujistěte se však, že zápis nejen vznikne, ale bude také předán všem účastníkům. Zápis by měl obsahovat všechny důležité body, o kterých jste jednali, a časové lhůty, na kterých jste se shodli. Samotná porada by měla skončit shrnutím následujících kroků.

-kk-

Zdroj: U.S. News & World Report - americký web věnovaný vzdělávání, zdraví, financím a kariéře
Zobrazit přehled článků ze zdroje U.S. News & World Report