Autorita nebo arogance?

Někdy se stane, že místo toho, aby se člověk jevil jistě a přesvědčivě při pracovním pohovoru, setkání se šéfem nebo při důležitém marketingovém hovoru, působí protivně nebo arogantně. Jeho chování dráždí druhého natolik, že nedosáhne ničeho. Samozřejmě je důležité vystupovat autoritativně a energicky, držet se zpříma, použít silný hlas a pevný stisk ruky, ale opatrně a nepřehánět to. V jakékoli interakci si projevení autority vyžaduje pečlivou rozvahu, abyste nevypadali jako tyran nebo podvodník. Ale kolik je příliš mnoho, jak poznat, kdy přidat a kdy ubrat?

Bohužel neexistují pevná pravidla, přiměřené chování se mění setkání od setkání, člověk od člověka. Lidé, kteří dělají nejlepší dojem a budují nejlepší vztahy, jsou citliví ke všem faktorům formujícím interakci a přizpůsobují jim své chování. Projevovat stále stejnou autoritu ke všem jako známku integrity není dobré. Když se dva lidé poprvé setkají, automaticky se snaží ustanovit „vztahový rámec“. Snaží se rychle zhodnotit úmysly, sázky, rizika a užitek interakce. Během deseti vteřin zhodnotí jeden druhého a učiní výchozí předpoklad, kdo bude řídit a kdo bude řízen. Tento předpoklad nemusí být správný, což ovšem neznamená, že ho oba neučiní. Nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem. První dojem se formuje čtyřmi základními východisky:
- relativní autorita – Dominuji, nebo se to podrobím?
- sympatie – Líbíš se mi?
- autentičnost a důvěryhodnost – Věřím ti?
- shoda – Jsme si podobní? Sdílíme styl, cíle a hodnoty?

V každé interakci můžete budovat vztah a sympatie a nepouštět se do boje:
- předvídejte – zjistěte před setkáním vše o faktorech, které ho obklopují.
- analyzujte svůj profil moci – jste velký, máte silný hlas nebo používáte velká gesta, když mluvíte? Analyzujte svůj vizuální obraz a svůj projev. Uvažujte, co se s tím dá dělat.
- poslouchejte nejen to, co druhý člověk říká, ale hledejte i „mezi řádky“ emocionální podtext.

-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal