Analýza ČSÚ: Produktivita práce stagnuje

Ilustrační snímek

Produktivita práce v České republice, vycházející z poměru hrubého domácího produktu k celkovému počtu odpracovaných hodin, za posledních 18 let výrazně narostla. V roce 1995 znamenala jedna odpracovaná hodina vytvořenou hodnotu v nominální výši 161 Kč, v roce 2013 skoro trojnásobek (428 Kč). V reálném vyjádření vzrostla produktivita práce za uvedené období o 59,7 %. Vyplývá to z analýzy Českého statistického úřadu.

Dlouhodobý nárůst hodinové produktivity práce v ČR byl dán silnou dynamikou mezi roky 1995 a 2008, kdy se v reálném vyjádření v průměru zvyšovala o 3,6 % za rok. V letech 2009-2013 rostla v průměru již jen o 0,2 % ročně a v zásadě stagnovala,“ uvedl Lukáš Kučera, analytik ČSÚ v tiskové zprávě. „Snížení hodinové produktivity práce, jak je patrné z údajů za roky 2009–2012, zasáhlo tři čtvrtiny tuzemských odvětví.

Klíčový byl zpracovatelský průmysl

Růst produktivity práce v reálném vyjádření byl tažen pro ČR klíčovým zpracovatelským průmyslem (o 246,8 %), dále segmentem velkoobchodu a maloobchodu (o 124,3 %) a odvětvím informačních a komunikačních činností (o 63,9 %). V těchto třech odvětvích produktivita práce vzrostla mezi roky 1995 a 2012 více než v úhrnu za celou ekonomiku. Nárůst produktivity práce zaznamenalo celkem třináct tuzemských odvětví, v sedmi se snížila.

Analýza ČSÚ s názvem Výkonnost ekonomiky a trh práce v ČR se zaměřila na rozbor spojitostí mezi výkonností ekonomiky a vývojem na trhu práce. Zabývá se analýzou struktury zaměstnaných osob, zachycuje trendy v odměňování zaměstnanců či délce pracovní doby pracujících. Stěžejní část je věnována rozboru produktivity práce.

Analýza je k dispozici ke stažení na webu ČSÚ: www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/csav062414.docx

-kk-

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad