Aktivní naslouchání: Co to je a jak v něm mohu excelovat?

Pojem „aktivní naslouchání“ jste už pravděpodobně někdy slyšeli. Možná jste ho někdy četli nebo zaslechli v souvislosti s dovednostmi, které by měl mít každý úspěšný manažer, ale nikdy jste se příliš nezabývali tím, co to vlastně je a jak se tato dovednost propisuje do každodenní praxe manažera. V tomto článku si vysvětlíme, co to aktivní naslouchání je a jak se i vy v něm můžete zlepšit a praktikovat jej při komunikaci s vašimi podřízenými.

Ilustrační snímek

Co to je „aktivní naslouchání“?

Jedná se o nedílnou součást dialogu mezi podřízeným a manažerem. Bez aktivního naslouchání by komunikace mezi lidmi byla pouhými dvěma nepropojenými monology, v rámci kterých oba lidé říkají, co chtějí, ale ve skutečnosti neposlouchají, co ten druhý říká.

Když někomu aktivně nasloucháte, znamená to, že dotyčný člověk má vaši plnou pozornost, že přemýšlíte o tom, co je řečeno, že na slova druhého člověka reagujete a že si takto zjištěné informace uchováte do budoucna a budete je brát v potaz. Aktivní naslouchání ze strany manažera je důležité především při dávání zpětné vazby pracovníkům, při jednáních nebo při bilančních schůzkách s podřízenými.

Jak praktikovat aktivní naslouchání?

Jak uvádí Center for Creative Leadership, abyste úspěšně praktikovali aktivní naslouchání, zaměřte se na následující body:

  • Dávejte najevo, že posloucháte. Během konverzace tedy udržujte oční kontakt, věnujte dotyčnému plnou pozornost, kývejte hlavou a nepřerušujte jej.
  • Opakujte to, co bylo řečeno. Vlastními slovy v určitých intervalech sumarizujte, co dotyčný řekl, a tím se ujistěte, že jste správně pochopili, co se vám daný člověk snaží říct.
  • Nevynášejte soudy nad tím, co slyšíte. Všichni máme tendenci hned hodnotit nebo soudit to, co nám druhý člověk říká. Aby se vám dotyčný ale skutečně otevřel, snažte se nesoudit, nenabízejte mu prozatím žádná řešení a spíše se pouze snažte pochopit jeho perspektivu.
  • Také něco sdílejte. Ve chvílích, kdy vám dotyčný sdělí nějaký svůj pocit nebo náhled na věc, získejte si jeho důvěru tím, že s ním budete sdílet také něco málo ze svých pocitů.
  • Přemýšlejte o tom, co bylo řečeno. Nakonec upřímně a hluboce přemýšlejte o tom, co bylo řečeno, a berte takto zjištěné informace v potaz při vašem dalším rozhodování.

 

-mm-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership