Adaptabilita: nutnost dnešní doby

Jak se vypořádáte se změnami? A buďte upřímní. Dokážete je bez problémů přijmout, anebo se raději držíte toho, co znáte?

Ilustrační snímek

V naší bouřlivé době je adaptabilita, tedy schopnost reagovat na změny, naprosto klíčovou vlastností. Firmy chtějí členy týmu, kteří dokáží převzít odpovědnost a osvojit si nové dovednosti, které si situace zrovna žádá. Je to kvalita, která zároveň člověku pomáhá zůstat i v nejisté době zaměstnatelným a svým způsobem i nepostradatelným. Je také možné ji nějakým způsobem sledovat, testovat a zlepšovat. Zde je pár tipů, jak posoudit, zda jsou vaši lidé v týmu nebo kandidáti na pracovní místo dostatečně adaptabilní.

Při rozhovorech s lidmi zkuste položit otázku typu: „co kdyby“

Lidé, kteří se dobře adaptují na změny mají schopnost rozvažovat více možných verzí budoucnosti a podle toho učinit svá rozhodnutí. Během diskuze zkuste schválně položit některý z následujících typů ilustrativních otázek, například: „Co byste dělal, kdybyste přes noc přišel o hlavní část vašich příjmů?“ nebo „Co kdyby určitá okolnost zabránila zákazníkům v návštěvě vašeho obchodu?“. Čím více relevantních scénářů je váš člověk schopen vymyslet, tím silnější je jeho vize a schopnost uvažovat v reakcích na nenadálé události.

V rámci pohovorů zároveň lidé kladou příliš mnoho dílčích otázek. Mnohem lepší je položit například čtyři klíčové a poté jít do hloubky tématu. Příkladem otázky může být: „Popište obtížnou změnu, kterou jste v poslední době podstoupili v práci“. Přirozeně by pak mohlo následovat: „Co by se stalo, kdyby místo toho nastala změna XY?“ To nutí dotazovaného, ​​aby zvážil alternativní minulost a navazující kroky.

Místo schopnosti učení se sledujte známky „odučení“

Lidé, kteří mají vysokou schopnost adaptace jsou schopni zpochybňovat to, co si myslí, že již ví, a tato data neustále přepisovat novými informacemi. Schopnost přijmout novou perspektivu a pohled na věc je důkazem přizpůsobivosti člověka. Je to zároveň užitečná vlastnost například v situaci, kdy hledáte uplatnění v jiném odvětví.

Pokud například začnete nahlížet na vaši praxi jako souhrn jednotlivých dovedností, a nikoliv jen jako celek spojený do konkrétní pracovní pozice, možná zjistíte, kde jinde by vám dovednosti mohly být prospěšné. To samé platí i kandidátů, kteří již úspěšně prošli změnou oboru. Pravděpodobně budou mít i vyšší míru adaptace a nových výzev se nebojí.

Vybírejte si „průzkumníky“

Ti, kteří se nebojí zkoumat nové cesty, dokáží zpravidla nacházet efektivnější řešení zaběhlých způsobů a systémů. Dokáží zároveň zbourat staré návyky a přinést do firmy svěží vítr. I zdánlivě malé změny mohou umožnit zásadní posun.

Jak zvýšit vlastní schopnost přizpůsobivosti?

Řekněme, že jste například odborníkem na marketing. Zjistěte, jaké jsou aktuální trendy, které vaše firma zatím nepoužívá, a staňte se průkopníkem, který pomůže tyto mezery překlenout. Mohou to být například podcasty, do kterých zapojíte i vaše další odborníky z firmy, a pomůžete tak budovat kvalitní obsahový marketing.

Nebraňte se chybování, naopak své neúspěchy cíleně zaznamenávejte. Jakkoliv na své nezdary nahlížíme zpětně s rozpaky nebo zklamáním, chyby jsou užitečným nástrojem. Pomůžou vám sledovat vaše profesní kroky a podnítí vás k poučení, které je důležitým prvkem schopnosti adaptace.

Máte vlastní doporučení, které se vám v praxi vyplatilo? Podělte se.

 

-bb-

Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com