Aby porada byla paráda

Chytří manažeři využívají porady k tomu, aby nasměrovali ostatní nejvhodnějším směrem. Ne každá porada musí být produktivní, existuje však několik základních opatření, která produktivitu porad posílí. Důležité je scházet se za účelem sdílení informací, brainstormingu a posilování společných cílů.

- Poradu začněte přednesením krátkých poznámek k hlavním tématům.
- Zhodnoťte kritéria měření úspěchu (míra fluktuace zaměstnanců, zásoba zboží na skladě, porovnání s konkurencí apod.).
- Zaveďte taktické položky agendy. Na základě dvou předcházejících kroků určete priority.
- Vyměřte prostor pro řešení skutečností, které se odhalí spontánně.
- Určete nejdůležitější problémy, o kterých je třeba na závěr diskutovat. Nediskutujte o tématech, která nevyžadují žádná opatření.

-kk-
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia