Aby byl team building úspěšný, musíte si stanovit jasné cíle

Utužování týmu a jeho motivace, i pomocí team-buildingových aktivit, je jedním ze stěžejních úkolů týmového manažera. Řada vedoucích ale podobné akce pořádá s pouze vágní představou, že pomáhají sbližovat pracovníky, ale nemají žádný detailnější plán, čeho chtějí dosáhnout, a ani nemají úplné ponětí o tom, k čemu vlastně team building slouží a jaké jsou jeho funkce. Aby byl team building úspěšný, musíte definovat, co jím chcete dosáhnout. Zde je několik cílů, ke kterým team buildingem můžete směřovat.

Ilustrační snímek

Sblížení členů týmu

V první řadě samozřejmě team-buildingové akce slouží k seznamování jednotlivých pracovníků a k jejich efektivnější a neformálnější spolupráci do budoucna. To platí hlavně v případě, že se team buildingu účastní lidé z různých oddělení, která spolu standardně tolik nespolupracují, nebo když má tým nové členy.

Nová perspektiva

Podle Forbesu pomáhá team building rozvíjet kreativitu jak jednotlivých pracovníků, tak celých skupin. Pro řadu pracovníků znamená team building odklon od každodenní rutiny a pomáhá vidět problémy a způsob jejich řešení z nových úhlů.

Definování rolí členů týmu

Aby tým fungoval hladce a efektivně, je nutné, aby jeho členové měli jasně profilované a rozdělené role. Tyto role se rozdělují zaprvé oficiálně, a za druhé zkušenostmi a postupem času tak, jak se jednotliví pracovníci postupně projevují. Team buildingové akce pomáhají rozpoznat a utvrzovat role jednotlivých členů skupiny.

Nastavení postupů

Team buildingové aktivity jsou ideálním způsobem, jak si v novém prostředí ozkoušet nastavení a fungování obecných pracovních postupů daného týmu. Postupy, řešení konfliktů a efektivita interní komunikace musí stejně dobře fungovat na team buildingu, jako v kanceláři.

Nalezení dosud nepoznaných talentů

Nové prostředí a nestandardní situace, které team-buildingové akce přináší, jsou ideálním podhoubím k nalezení nových talentů a schopností jednotlivých pracovníků. Možná zjistíte, že má někdo znalosti, o kterých do té doby nikdo nevěděl, a které mohou být využitelné v budoucnosti.

 

-mm-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com