A zase ta porada

Nemusíte být matematičtí géniové, abyste si dokázali spočítat, jak draho vyjdou nekonečné porady. Jistě jste již seděli na poradě například hned po obědě, kdy je vaše tělo unavené trávením a nejraději by spalo. Možná vás v bdělém stavu udržovalo jen pozorování kolegy, který již usnul. Podobné to může být i s konferenčními hovory, které nabádají k tomu, abyste při nich dělali něco zcela jiného, jelikož vás ostatní nevidí.

Zapamatujte si první pravidlo porad: Mělo by vám být zřejmé, kdy poradu nesvolávat. Čím menší poradu pak svoláte, tím méně náročné to bude pro účastníky.

- Nevěnujte se jen diskusi. Produktivní porady závisí na jasně definovaných cílech, na kterých mohou lidé pracovat a vzhledem k nimž mohou měřit svůj úspěch.

- Neodbíhejte od tématu. Věci, které nesouvisejí s řešeným tématem, si jen poznamenejte s tím, že se jim budete věnovat ve vhodnější chvíli. Naučte se zdvořile přerušit dlouhé monology.

- Podporujte plnou pozornost. Tišším účastníkům pokládejte přímé otázky, abyste je zapojili do hovoru. Když se zapojí všichni, dosáhnete nejlepších nápadů.

- Nepořádejte poradu za každou cenu. Než svoláte poradu, ujasněte si, zda lze dosáhnout cíle, který poradě dáváte. Pokud je vaším cílem sdílení informací, může být efektivnější využít e-mail, písemné zprávy nebo neformální konverzaci.

- Myslete na své nohy. V některých organizacích připomínají porady rychlé, opakující se shlukování účastníků, kteří neustále stojí a nemají čas se ani posadit.

-kk-
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How