A zase ta komunikace

Elektronická pošta rychle přebírá místo nejpreferovanějšího obchodního nástroje. I když si většina manažerů myslí, že by firmy byly produktivnější, kdyby jejich zástupci komunikovali osobně, sami ve většině případů volí pohodlnější e-mail. Komunikace tváří v tvář však zůstává i přes větší časovou náročnost efektivnějším nástrojem.

V dnešní uspěchané době je pro manažery často obtížné a nepraktické udržovat osobní kontakty. Ztrátou osobních spojení však riskují mnohé, včetně efektivity své práce. Když už nemohou například s podřízenými mluvit osobně, udělají lépe, když jim zatelefonují, než kdyby posílali písemnou zprávu. Mezi způsoby zvyšování produktivity v organizacích patří také organizované schůze.

Problémy může způsobovat preferování jakékoli formy firemní komunikace.E-mail například umožní manažerům příliš jednoduché převádění problémů na druhé. Přílišný počet osobních rozhovorů pak může způsobit pád zavedených procesů a nedostatečné dokumentován událostí. Neexistuje jedna rada, jak správně komunikovat, protože každá metoda má svá pozitiva i negativa. Nejdůležitější je dokázat jednotlivé komunikační formy udržet v rovnováze.

-kk-

**Datum vydání:** II/2005
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com