8 principů rebelského leadershipu

Úspěch bývá často výsledkem nikoli dodržování, ale porušování pravidel a tradic. Dokládají to příběhy osobností z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Díky jejich rebelství je život nás všech o vždy o trochu lepší.

Ilustrační snímek

Příběhy úspěšných rebelů, kteří uspěli ve své činnosti, posbírala profesorka Harvard Business School Francesca Gino. Ve své knize s názvem Rebel Talent: Why It Pays to Break the Rules at Work and in Life vysvětluje, proč by lídři měli podporovat rebelství nejen u sebe, ale i ve svých týmech.

Rebelové jsou pro mě lidé, kteří porušují pravidla, aby prozkoumali nové nápady a vytvářeli pozitivní změny,“ vysvětluje Francesca Gino. I když každý rebel je v něčem jedinečný, spojuje je minimálně pět klíčových vlastností: originalita, zvědavost, náhled na problémy, diverzita a autenticita.

Francesca Gino také definovala 8 základních principů rebelského leadershipu.

1. Hledání nového

Většina lidí snadno sklouzává k rutině a zapomíná hledat inspiraci jinde. Rebelové na to nezapomínají. Zkuste jako lídr inspirovat své lidi něčím netradičním, co na první pohled nemá nic společného s vaší firmou a prací, například uměním.

2. Podpora rozdílných názorů

Rebelové nehledají lidi, kteří s nimi budou ve všem souhlasit. Naopak vyzývají své okolí k projevům nesouhlasu a sdílení jiných názorů.

3. Otevřená mysl i diskuse

Rebelští lídři nekritizují názory a návrhy druhých. Diskutují o nich a snaží se je případě společně vylepšit, aniž by přitom někoho odsuzovali.

4. Přiznání nedokonalostí

Lídr by měl být otevřený také v tom, že nemá jen silné, ale i slabé stránky. Neskrývá nedokonalost a nesnaží se předstírat, že je někým, kým není. Tím si získá respekt a důvěru ostatních.

5. Znalost pravidel

Úspěšné porušování pravidel vyžaduje nejprve jejich znalost. Úspěšní rebelští lídři dobře znají pravidla fungování svého oboru, a právě to jim umožňuje přicházet s nápady na změny.

6. Omezení jako výhoda

Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že nemohou přicházet s ničím novým, protože obsah a omezené podmínky výkonu jejich práce jim to zkrátka neumožňují. Rebelští lídři vnímají omezení jako výhodu, která jim umožňuje přemýšlet o věcech jinak, kreativněji.

7. Bok po boku s podřízenými

Rebelský lídr se nevyhýbá svým podřízeným ani jejich práci. Často vykonává role, které se od něho neočekávají, například pomáhá při úklidu pracoviště.

8. Podpora šťastných náhod

Rebelský lídr ví, že chyby mohou přinést zásadní nové objevy. Podporují proto na svých pracovištích úzkou spolupráci mezi lidmi, jejíž součástí je i vyšší pravděpodobnost, že občas dojde k nehodě, která se ukáže být šťastnou náhodou.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review