8 kroků na vyšší level týmové spolupráce

Víte, jakým překážkám efektivního výkonu své práce čelí vaši podřízení jako tým? A pokud ano, víte, co s tím můžete udělat? Odpovědi na tyto otázky nám pomůže najít Marshall Goldsmith – světově uznávaný kouč vrcholových manažerů, spíkr a autor populárních knih o osobním rozvoji, které vyšly i češtině pod názvy Jak se dostat do vyššího levelu (What Got You Here Won´t Get You There) či Mojo (Bizbooks, 2011). Praktický postup, jak „pozvednout váš tým do vyššího levelu“ popsal Marshall Goldsmith nedávno na síti LinkedIn.

1. Požádejte členy svého týmu, aby použili škálu od 1 do 10 a sepsali odpovědi na dvě otázky: Jak dobře funguje náš tým? Jak dobře by měl fungovat?

2. Požádejte jednoho člena týmu, aby sečetl výsledky. Pak otevřete diskusi o výsledcích. Ukáže-li se, že vaši lidé vidí další rozvoj týmu jako možnost, jak překonat mezeru mezi současným a očekávaným stavem spolupráce, pokračujte dalšími kroky.

3. Požádejte členy týmu, aby každý napsal (např. na flip chart) dva způsoby chování, které by se všichni měli pokusit změnit za účelem lepšího fungování týmu.

4. Je dost pravděpodobné, že více zaměstnanců napíše totéž. Společně proto vyberte priority a domluvte se, jaké chování byste měli všichni změnit jako první.

5. Požádejte jednotlivé členy týmu, aby vytvořili dvojice, v nichž se postupně všichni vystřídají a budou se ptát jeden druhého, jaké chování mohou změnit jako jednotlivci. Možnosti ať si zapíší.

6. Pokračujte prosbou, aby si všichni členové týmu prošli své poznámky k možnostem osobní změny chování získané na základě rozhovorů s kolegy a vybrali si jednu nejdůležitější. Každý pak před týmem oznámí, jakou jednu věc na svém chování změní.

7. Pak se domluvte, že jednotliví členové týmu vždy v intervalu jednoho měsíce požádají své kolegy o doporučení, jak se mohou dále zlepšovat ve třech směrech: 1) jeden způsob změny chování společný pro všechny členy týmu, 2) jeden způsob osobní změny chování jednotlivce a 3) jeden způsob osobní změny chování jednotlivce za účelem stát se lepším týmovým hráčem.

8. Po šesti měsících proveďte vyhodnocení dosavadního průběhu změn. Uspořádejte sběr zpětné vazby tak, aby každý jednotlivec dostal důvěrnou zpětnou vazbu od všech svých kolegů. Hodnoťte všechny tři oblasti popsané v bodu č. 7 a hledejte další možnosti zlepšení na základě získaných informací.

„Zkuste to!“ radí Marshall Goldsmith. Tento proces je sice zpočátku trochu náročnější na čas, ale už první hodnocení ukáže velké změny a další možnosti. Funguje, protože je zacílený, pracuje se zpětnou vazbou a učí zaměstnance jednat na jejím základě. Naučíte-li své lidi, aby se zabývali způsoby, jak se mohou zlepšovat, nikdy to nebude ztráta času.

-kk-

Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse