7 tipů pro složité rozhovory

Existují různé typy rozhovorů, kterých se vůdcové obávají - ty, v nichž musejí přinášet špatné zprávy, diskutovat o citlivých či „politických" otázkách nebo mluvit o projektech, které selhaly. Obavy z těchto situací přinášejí úzkost a odpoutávají pozornost od ostatní práce.

Nechcete být tím špatným, ale zároveň si ani nechat přerůst problémy přes hlavu. Chcete vzít věci do vlastních rukou a efektivně je řešit. Jak?

- Udržujte si realistické cíle. Nemusí se vám podařit zcela se zbavit stresu z toho, že musíte oznámit dodavatelům snižování nákladů, můžete jej však omezit. Investujte svou energii do přípravy a sestavení vlastního scénáře.

- Špatné zprávy nejdříve. Tvrdé zprávy byste měli jasně a jednoduše sdělit hned v první větě.

- Vyhněte se „a". Převezměte kontrolu nad rozhovorem tím, že se vyvarujete vyrušení, námitek a obvinění s využitím spojky „a". „Vím, že jste pracoval celou noc a vím, že jste to chtěl udělat dobře a vím, že jste právě přišel do naší firmy a, a, a..."

- Vyhněte se obviňování. Každá strana bude mít svou objektivní verzi toho, co se stalo. Vaším úkolem není posuzovat, kdo má pravdu, ale zajistit lepší výsledky v budoucnosti.

- Parafrázujte. Chcete-li zajistit srozumitelnost a dát najevo, že posloucháte, shrňte, co vám druhá strana říká - a požádejte ji o totéž.

- Připravte se na špatné reakce. Složité hovory mohou vyústit v obviňování, popírání, hádky i slzy. Reakce druhé strany nemůžete kontrolovat, můžete je však předvídat a duševně se připravit.

- Předvídejte budoucnost. Dodejte hovoru širší perspektivu tím, že budete uvažovat o budoucnosti. Hovory, které jsou dnes složité, budou působit méně odstrašujícím dojmem.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review