6 věcí, které se musí naučit kdokoliv, kdo chce vést ostatní

Ne všichni jsme rození vůdci. Někteří lidé mají sice k vedení ostatních přirozené vlohy, ale většina dovedností a vlastností, které dělají dobrého vedoucího opravdu dobrým, je naučených. V tomto článku se podíváme na šest věcí, které se musí naučit kdokoliv, kdo chce usilovat o manažerskou funkci a o vedení ostatních.

Ilustrační snímek

Komunikační dovednosti

Podle The Balance patří mezi nejklíčovější dovednosti jakéhokoliv vedoucího schopnost komunikovat. A to s kýmkoliv. Dobrý vedoucí umí efektivně, rychle a srozumitelně komunikovat s kýmkoliv, dovede se přizpůsobit člověku, se kterým mluví, a zná všechny triky co se týče verbální i neverbální komunikace.

Schopnost plánovat

Strategické myšlení, dívání se dopředu, odhad, intuice a plánování. Bez těchto vlastností se žádný vedoucí neobejde. Dobrý manažer se musí dívat dopředu, musí umět vážit různé možnosti a musí si předem připravovat různé scénáře pro různé situace, které by mohly nastat.

Empatie a naslouchání

Schopnost vcítit se do jiného člověka je klíčová v komunikaci manažera se svými podřízenými. Aby mohl vedoucí své podřízené inspirovat a motivovat, musí je pochopit na lidské úrovni, musí jim naslouchat a musí mít schopnost empatie.

Sebevědomí

Bohužel, i sebelepší pracovník se skvělými znalostmi a dovednostmi nemůže být dobrým vedoucím, pokud nemá patřičné sebevědomí a víru ve své znalosti a schopnosti. Jedině tak bude totiž působit dostatečně autoritativně a bude moci nadchnout své podřízené pro společnou vizi.

Příjemné vystupování a prezentační dovednosti

Pod touto vlastností se toho skrývá hodně. Manažer musí zkrátka působit dobře. Musí umět dobře mluvit, musí dobře prezentovat sebe, svůj tým i svoji práci. A musí mimo jiné i dobře vypadat. Tím se myslí, že se o sebe stará a že se prezentuje na úrovni, která odpovídá pozici, o kterou se chce ucházet nebo kterou zastává.

Tvrdé dovednosti

Všechny výše uváděné dovednosti patří mezi tzv. soft skills. Dobrý vedoucí musí ale samozřejmě takříkajíc i znát dané řemeslo. Musí vědět, co jeho podřízení dělají a jak věci fungují. Jako poslední bod tohoto článku tedy zařazujeme i tvrdé dovednosti – tedy technické, teoretické a praktické dovednosti, které daného člověka předurčují k tomu, že se v daném oboru vyzná.

 

-mm-

 

Zdroj: The Balance - americký server zaměřený na peníze a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Balance