Six things anyone who wants to lead must learn

6 věcí, které se musí naučit kdokoliv, kdo chce vést ostatní

Not everyone is a born leader. Some people do have an innate inclination to lead others but most skills and characteristics that make a good leader are actually learned. This article will look at the six things anybody who wants to be a manager or lead others must learn.

Communication skills

According to The Balance, the ability to communicate is the key trait of any leader. They must be able to communicate with anybody in an effective, fast and understandable manner, and they have to be able to adapt to the person they are talking, using all the tricks of both verbal and non-verbal communication.

Planning skills

Strategic thinking, looking ahead, intuition and planning: without these traits, no manager can be successful. A good leader must look ahead, weigh up different options and have various plans ready for different situations that may arise.

Empathy and listening skills

The ability to empathise with other people is key when the manager is communicating with subordinate employees. For the manager to be able to inspire and motivate others, they must understand other people on a personal level, listen to them and empathise with them.

Confidence

Unfortunately, even the best worker with excellent skills and knowledge cannot be a good leader if they do not possess the necessary self-confidence and trust in their own abilities. Confidence is essential when serving as a role model and enthusing others for a common vision.

Making a good impression and having great presentation skills

There is a lot to this point. Basically, managers should make a good impression. They must be good speakers and able to present themselves, their team and its work well. And they must also look the part, which means taking care of their appearance and acting on a level corresponding to the position they either occupy or want to achieve.

Hard skills

All the points mentioned above are so-called soft skills. But a good leader must also know the craft, so to speak. They must know what the team members actually do and how things work. Therefore the final point of this article involves hard skills, namely technical, theoretical and practical skills that enable the given person to understand what is actually going on in their field.

 

-mm-

 

  6 věcí, které se musí naučit kdokoliv, kdo chce vést ostatní

  Ne všichni jsme rození vůdci. Někteří lidé mají sice k vedení ostatních přirozené vlohy, ale většina dovedností a vlastností, které dělají dobrého vedoucího opravdu dobrým, je naučených. V tomto článku se podíváme na šest věcí, které se musí naučit kdokoliv, kdo chce usilovat o manažerskou funkci a o vedení ostatních.

  Komunikační dovednosti

  Podle The Balance patří mezi nejklíčovější dovednosti jakéhokoliv vedoucího schopnost komunikovat. A to s kýmkoliv. Dobrý vedoucí umí efektivně, rychle a srozumitelně komunikovat s kýmkoliv, dovede se přizpůsobit člověku, se kterým mluví, a zná všechny triky co se týče verbální i neverbální komunikace.

  Schopnost plánovat

  Strategické myšlení, dívání se dopředu, odhad, intuice a plánování. Bez těchto vlastností se žádný vedoucí neobejde. Dobrý manažer se musí dívat dopředu, musí umět vážit různé možnosti a musí si předem připravovat různé scénáře pro různé situace, které by mohly nastat.

  Empatie a naslouchání

  Schopnost vcítit se do jiného člověka je klíčová v komunikaci manažera se svými podřízenými. Aby mohl vedoucí své podřízené inspirovat a motivovat, musí je pochopit na lidské úrovni, musí jim naslouchat a musí mít schopnost empatie.

  Sebevědomí

  Bohužel, i sebelepší pracovník se skvělými znalostmi a dovednostmi nemůže být dobrým vedoucím, pokud nemá patřičné sebevědomí a víru ve své znalosti a schopnosti. Jedině tak bude totiž působit dostatečně autoritativně a bude moci nadchnout své podřízené pro společnou vizi.

  Příjemné vystupování a prezentační dovednosti

  Pod touto vlastností se toho skrývá hodně. Manažer musí zkrátka působit dobře. Musí umět dobře mluvit, musí dobře prezentovat sebe, svůj tým i svoji práci. A musí mimo jiné i dobře vypadat. Tím se myslí, že se o sebe stará a že se prezentuje na úrovni, která odpovídá pozici, o kterou se chce ucházet nebo kterou zastává.

  Tvrdé dovednosti

  Všechny výše uváděné dovednosti patří mezi tzv. soft skills. Dobrý vedoucí musí ale samozřejmě takříkajíc i znát dané řemeslo. Musí vědět, co jeho podřízení dělají a jak věci fungují. Jako poslední bod tohoto článku tedy zařazujeme i tvrdé dovednosti – tedy technické, teoretické a praktické dovednosti, které daného člověka předurčují k tomu, že se v daném oboru vyzná.

   

  -mm-

   

  Zdroj: The Balance - americký server zaměřený na peníze a kariéru
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Balance
  Štítky: Leadership