5 výrazů, které nesmí chybět ve slovníku inspirativního manažera

Kvalita komunikace a schopnost inspirovat své podřízené hrají zcela zásadní roli ve vztahu nadřízeného se svými podřízenými i v dlouhodobé produktivitě celého týmu. Manažer musí členy svého týmu umět povzbudit, inspirovat a motivovat, ale i vést, konstruktivně kritizovat a pomáhat jim s jejich rozvojem. Zde je pět výrazů a frází, které byste měli mít coby manažer ve svém slovníku a které byste měli dostatečně často používat v komunikaci se svými podřízenými.

Ilustrační snímek

„Dobrá práce.“

Podle Business2Community je nutné svým podřízeným dávat najevo, že si vážíte jejich práce, a dodávat jim sebevědomí. Zvláště, pokud se skutečně snaží a něco se jim výrazně povede. V takovém případě byste měli práci dotyčného pracovníka vyzdvihnout před celým týmem.

„Správná připomínka.“

Podporujte podřízené v tom, aby se ozývali se svými nápady a připomínkami. Není nic horšího, než tým, který se bojí před svým nadřízeným ozvat. Snažte se vždy své podřízené vyslechnout, podporovat je v jejich inovativním myšlení a debatovat o jejich nápadech.

„Pamatujte na dlouhodobý cíl našeho týmu.“

Jedním z hlavních úkolů manažera je předat svým podřízeným inspirativní, společnou vizi. Tuto vizi je pak potřeba nejenom předat, ale i dlouhodobě připomínat a motivovat tak podřízené k tomu, aby se společnými silami snažili této mety dosáhnout.

„Jaké si z této chyby vezmeme ponaučení?“

Pokud udělá váš podřízený nechtěnou chybu, která není fatální, měli byste ho v každém případě motivovat k tomu, aby se z tohoto přešlapu poučil. Vyjděte mu vstříc, zbytečně ho za chybu nekritizujte a raději mu pomozte vzít si ponaučení.

„Vím, že s tímto úkolem se na tebe můžu spolehnout.“

Podřízené nejlépe rozvíjíte tím, když jim dáváte postupně větší úkoly, učíte je samostatnosti a dáváte jim progresivně větší pravomoci. Před každým takovým větším úkolem pak musíte podřízenému dát najevo, že do něj vkládáte svoji důvěru, a tím mu dodat potřebné sebevědomí.

 

-mm-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com