Five essential phrases any inspiring leader should know

5 výrazů, které nesmí chybět ve slovníku inspirativního manažera

Quality of communication and the ability to inspire employees play a crucial role in both the manager-subordinate relationship and the long-term productivity of the whole team. A manager must be able to encourage, inspire and motivate employees, as well as lead them, offer constructive criticism and help them develop. Here are five phrases you should include in your vocabulary as a manager and use fairly often when communicating with subordinates.

"Good job."

According to Business2Community, you should make it clear you value your subordinates' work and boost their confidence, especially if they are trying hard and at some point do a really good job. In such cases you should praise the work of the person concerned in front of the whole team.

"Good point."

Encourage employees to voice their ideas and suggestions. There is nothing worse than a team being afraid to speak up in front of their manager. Always try to listen to employees, support them in their innovative thinking and have discussions about their ideas.

"Remember our team's long-term goal."

One of the main tasks of a manager is to give the team an inspiring, common vision. This vision should not only be presented to the team; they also need to be reminded of it regularly and motivated to try to achieve it together.

"What can we learn from this mistake?"

If an employee makes a genuine mistake which is not fatal, you should motivate them at all costs to learn from it. Support them, do not criticise them unnecessarily and help them learn.

"I know I can trust you with this task."

You best develop employees by giving them increasingly complex tasks, teaching them to work on their own and gradually giving them greater power. Prior to any task of a larger nature, you should make it clear to the employee that you trust them, thus providing them with the self-confidence they need.

 

-mm-

  5 výrazů, které nesmí chybět ve slovníku inspirativního manažera

  Kvalita komunikace a schopnost inspirovat své podřízené hrají zcela zásadní roli ve vztahu nadřízeného se svými podřízenými i v dlouhodobé produktivitě celého týmu. Manažer musí členy svého týmu umět povzbudit, inspirovat a motivovat, ale i vést, konstruktivně kritizovat a pomáhat jim s jejich rozvojem. Zde je pět výrazů a frází, které byste měli mít coby manažer ve svém slovníku a které byste měli dostatečně často používat v komunikaci se svými podřízenými.

  „Dobrá práce.“

  Podle Business2Community je nutné svým podřízeným dávat najevo, že si vážíte jejich práce, a dodávat jim sebevědomí. Zvláště, pokud se skutečně snaží a něco se jim výrazně povede. V takovém případě byste měli práci dotyčného pracovníka vyzdvihnout před celým týmem.

  „Správná připomínka.“

  Podporujte podřízené v tom, aby se ozývali se svými nápady a připomínkami. Není nic horšího, než tým, který se bojí před svým nadřízeným ozvat. Snažte se vždy své podřízené vyslechnout, podporovat je v jejich inovativním myšlení a debatovat o jejich nápadech.

  „Pamatujte na dlouhodobý cíl našeho týmu.“

  Jedním z hlavních úkolů manažera je předat svým podřízeným inspirativní, společnou vizi. Tuto vizi je pak potřeba nejenom předat, ale i dlouhodobě připomínat a motivovat tak podřízené k tomu, aby se společnými silami snažili této mety dosáhnout.

  „Jaké si z této chyby vezmeme ponaučení?“

  Pokud udělá váš podřízený nechtěnou chybu, která není fatální, měli byste ho v každém případě motivovat k tomu, aby se z tohoto přešlapu poučil. Vyjděte mu vstříc, zbytečně ho za chybu nekritizujte a raději mu pomozte vzít si ponaučení.

  „Vím, že s tímto úkolem se na tebe můžu spolehnout.“

  Podřízené nejlépe rozvíjíte tím, když jim dáváte postupně větší úkoly, učíte je samostatnosti a dáváte jim progresivně větší pravomoci. Před každým takovým větším úkolem pak musíte podřízenému dát najevo, že do něj vkládáte svoji důvěru, a tím mu dodat potřebné sebevědomí.

   

  -mm-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com