5 věcí, které byste měli vědět o leadershipu

Ilustrační snímek

Ať už jste v roli lídra nebo se do ní teprve chystáte, měli byste znát a připomínat si několik tvrdých pravd o leadershipu. Upozornil na to server TLNT.com. Jaké to jsou?

1. Není to nic jednoduchého

Leadership je velmi náročný a často i vyčerpávající. Každý lídr také pozná pocit osamocení. Chcete-li tomu předejít, musíte se naučit soustředit hned na několik zásadních věcí najednou: strategii, procesy, kulturu a lidi. Tím získáte vizi a širší pohled na svou práci. Bude to vyžadovat sebeuvědomění, výjimečné komunikační dovednosti a odpovědnost.

2. Není to management

Leadership vyžaduje určitou vizi budoucnosti a získávání lidí pro její realizaci. Spojuje nápady s tím, co je důležité pro zaměstnance a zákazníky. Udává směr, vytváří dohody, motivuje a inspiruje. Management spočívá ve vytváření specifických cílů a plánů, shromažďování zdrojů a překonávání překážek v plnění vize a strategie určené leadershipem.

3. Sami to nedokážete

Lídři delegují úkoly a přenášejí odpovědnost na své podřízené. Mnozí z nich jsou skvělí vizionáři, bez správných spolupracovníků by však své vize nedokázali realizovat. Nechte manažery řídit a odborníky dělat jejich specifickou práci. Buďte k dispozici, ale nechtějte dělat všechno.

4. Musíte umět komunikovat

To, že je někdo v pozici lídra, v praxi často neznamená, že umí komunikovat. Chce-li však lídr být úspěšný, musí být expertem na komunikaci. Znamená to nejen předávat sdělení ostatním, ale také umět přijmout jejich zpětnou vazbu.

5. Musíte být autentičtí

Lídr zosobňuje hodnoty, které od něho přebírají ostatní. Musí počítat s tím, že je vzorem a chovat se tak, jak chce, aby se chovali ostatní. Patří sem dostupnost, transparentnost a plnění slibů, ale i již zmíněná schopnost přijímat zpětnou vazbu. Dobrý lídr se nebojí nepříjemné pravdy a stále se učí.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT