5 tipů, jak vést kulturně různorodý tým

Vést tým, který je různorodý v tom smyslu, že jeho členové pochází z různorodých kulturních prostředí a zázemí, je úkol, který pro manažera představuje výzvu. Typicky se s tímto fenoménem lze setkat u týmů, které sestávají z lidí různé národnosti. Zde je pět tipů, jak takový tým vést.

Ilustrační snímek

Tyto tipy přinesla webová stránka Harvard Business Review.

Vězte, jaké jsou kulturní zvyky jednotlivých pracovníků

V prvé řadě byste měli jako manažer vědět, jaká jsou specifika jednotlivých pracovníků. To byste měli vědět vždy. Dvojnásob to ale platí u kulturně různorodého týmu. Jedině tak se budete moci ujistit, že děláte vše pro to, aby byly tyto kulturní odlišnosti u pracovníků do přijatelné míry tolerovány.

Dbejte na inkluzivní komunikaci v rámci týmu

Aby se všichni členové týmu cítili komfortně, je nutné dbát na nekonfliktní, tolerantní a inkluzivní komunikaci v rámci celého týmu. Protože to, co může přijít jako přijatelný vtípek jednomu, může druhého hrubě urazit.

Ujistěte se, že zvyklosti a procesy v týmu nikoho nediskriminují

Procesy a pravidla, která panují ve vašem týmu, by neměla být nastavena tak, aby a priori někoho diskriminovala. Využijte svoji znalost kulturních zvyklostí svých podřízených a nastavte týmové procesy pokud možno tak, aby si nikdo nemusel vybírat mezi dodržováním týmových pravidel a dodržováním vlastních kulturních zvyklostí.

Nabídněte co možná největší flexibilitu

Jako manažer kulturně různorodého týmu byste měli svým podřízeným nabídnout co možná největší flexibilitu ve výkonu jejich práce. Tak, aby mohli při výkonu své práce každý zároveň dodržovat své kulturní návyky.

Nastavte jednoduchá, ale jasná pravidla a očekávání

Vedení týmu není ale jenom o uspokojování potřeb podřízených. Je nutné dbát i na plnění cílů a na produktivitu týmu. Stmelte proto svůj tým tím, že nastavíte několik základních, jednoduchých a jasných pravidel, která dají všem podřízeným jasné mantinely, ve kterých se mohou pohybovat a realizovat svá kulturní specifika.-mm-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review