3 základní formy mikro-managementu

Mikro-management je takový tichý zabiják dobrých vztahů na pracovišti. U zaměstnanců je často zdrojem frustrace a mnohdy může vést i k vyhoření. Přitom ne vždy si dotyčný vedoucí uvědomuje, že se mikro-managementu vůbec dopouští. Jak jste na tom vy? Nesnažíte se své podřízené vést až příliš úzkostlivě? A znáte, jaké tři základní formy může mikro-management mít?

Ilustrační snímek

Podle blogu Business Class americké společnosti American Express má mikro-management tři základní podoby.

Hlídání každého kroku zaměstnance

Jedná se o nejtypičtější formu mikro-managementu, kdy manažer hlídá víceméně každý krok podřízeného pracovníka, neustále mu stojí za zády a (často v dobré víře) mu radí se vším, co dělá. Toto chování vede zaměstnance často k pocitu, že mu nadřízený nedůvěřuje, že nemá dostatek prostoru na své agendě pracovat sám a že nemůže takříkajíc dýchat.

Řešení: Dejte podřízeným volnost. Nekontrolujte každý jejich krok, ale domluvte se s nimi na dlouhodobých cílech, jejichž řešení budou mít i bez vašeho neustálého dozoru v kompetenci sami pracovníci.

Soustředění se na výsledky, nikoliv na lidi

Dobrý manažer musí jistě kontrolovat výsledky práce svého týmu a musí vnímat i to, jak pracují jednotliví zaměstnanci. Na druhou stranu se ale musí vyhnout tomu, aby své podřízené vnímal jako nelidské stroje a aby se díval jenom na výsledky jejich práce. Mikro-management se totiž může projevovat i jako odosobnění, kdy manažer nebere v potaz lidské stránky svých podřízených a jenom je nutí dosahovat konstantně skvělých výsledků.

Řešení: Vnímejte své podřízené jako lidské bytosti. Bavte se s nimi i na lidské úrovni a zajímejte se o ně na osobní rovině.

Nejasné cíle a plány

Poměrně překvapivým, ale logickým důsledkem mikro-managementu může být i to, že manažer nestanovuje svým podřízeným jasné cíle, kterých mají dosahovat, a jasné plány, podle kterých mají postupovat. Je to dáno tím, že manažer má stejně představu, že své lidi vede on a že oni nepotřebují samostatné cíle a plány, jelikož je k výkonu své práce díky jeho preciznímu vedení nepotřebují.

Řešení: Každý pracovník musí mít jasně definované cíle a musí vědět, co se po něm chce a jak daných cílů může dosáhnout. Každému podřízenému proto definujte individuální cíle a pracujte s jednotlivými pracovníky na jejich posunu a osobním rozvoji.

 

-mm-

Zdroj: Business Class blog American Express - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Class blog American Express