10x o budování kontaktů

Společenská komunikace hraje v obchodování zásadní roli a stejně důležité je i budování kontaktů. Když tedy dorazíte na schůzi, nějakou společenskou událost nebo večírek, kde můžete očekávat konverzaci s ostatními lidmi, měli byste se dobře připravit. Znamená to předběžnou přípravu konverzačních témat, otázek a příběhů za účelem vyvarování se diskusí typu „To máme ale počasí…“

Základní součástí každé konverzace jsou tzv. místa společných zájmů. Vašim úkolem při konverzaci s novými lidmi je najít tato místa co nejrychleji. Na otázky, jak se máte byste neměli odpovídat tradičním „dobře“, které nikomu nic neřekne. Vyzkoušejte slova jako „skvěle“ nebo věty jako „všechno jde výborně.“ Dávejte si pozor také na neverbální komunikaci. Zkřížené ruce například vysílají ostatním signál, že jste defenzivní, nervózní nebo skeptičtí, a proto se vám raději vyhnou. Neobávejte se předem, že ostatní nebudete zajímat a nebudou se s vámi chtít bavit. Případné odmítnutí od někoho, koho ani neznáte vás přece nemusí trápit.

Vyvarujte se raději jakýchkoli předpokladů. Není vhodné používat věty jako „Vy tady musíte být nový.“ nebo „Nevzpomínáte si na mě?“ Ne každý musí mít stejný úsudek jako vy. Ne každý s vámi také bude chtít vždy hovořit osobně. Někomu může více vyhovovat e-mail nebo telefon. Vaše vizitky, propagační materiály a webové stránky by proto měly zájemcům nabízet odkazy na různé komunikační kanály. Velkou pozornost je také třeba věnovat signatuře vašeho e-mailu.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How