10 příčin neúspěchu projektových týmů

Ilustrační snímek

Projektové týmy selhávají nejčastěji kvůli tomu, že jim chybí jasné a reálně dosažitelné cíle. Pokud tedy máte řídit projekt, musíte vědět, čeho můžete dosáhnout s určitými zdroji v rámci určitého času a rozpočtu. A rozhodně není od věci nejprve to prodiskutovat s potenciálními členy týmu. Další příčiny neúspěchu projektových týmů shrnul server pmhut.com:

1. Nejasný časový rozvrh

Projekt musí být rozdělen do dílčích, časově ohraničených částí. Vycházejte z časových odhadů lidí, kteří budou plnit konkrétní úkoly.

2. Nejasné vlastnictví projektu

Vlastníkem projektu by měla být jen jedna osoba.

3. Chybějící informace o dosavadní výkonnosti členů týmu

Manažer projektu by měl znát silné a slabé stránky jednotlivých členů týmu. Znamená to důkladně prověřit, na jakých projektech a s jakými výsledky dosud pracovali.

4. Nejasné směřování týmu

Tým by se měl pravidelně, například jednou týdně, scházet za účelem zhodnocení dosavadního vývoje projektu a řešení případných problémů. Výsledkem těchto setkání by měl být plán činnosti na další týden.

5. Chybějící informace

Každý člen projektového týmu by měl mít snadný přístup k informacím o cílech projektu a úlohách všech zúčastněných. Neměl by mít žádné pochybnosti o tom, jak jeho úkoly zapadají do celkového rámce projektu.

6. Nedostatečná komunikace

Jedním z hlavním úkolů manažera projektu je zajistit, aby všichni členové týmu měli kdykoli možnost komunikovat mezi sebou.

7. Nedostatečná spolupráce

Dále je třeba vytvářet prostředí založené na spolupráci a odměňování spolupráce.

8. Nedostatečná odpovědnost

Součástí týmové práce je také sledování výkonnosti a včasné řešení výkonnostních problémů. Přehlížení jednoho problémového člověka může zničit celý tým.

9. Nedostatečný systém odměn

Výkonnost je třeba odměňovat a informovat o způsobech odměňování již na začátku projektu. Odměňujte veřejně.

10. Nedostatečná dokumentace

Vedle zpracovávání povinných dokumentů je při řízení projektů důležité zaznamenávat také každodenní události důležité pro vývoj projektu. Díky těmto záznamům se můžete dozvědět, jak zefektivnit vaši práci na dalším projektu.

-kk-

Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje PM Hut