10 hřebíků do rakve vašeho projektu

Chyby se stávají a jsou součástí procesu učení. Chyby projektových manažerů však mohou mít dalekosáhlé důsledky. Když budete předem znát nejčastější problémy řízení projektů, můžete se těmto chybám vyhnout.

Ilustrační snímek

 Na následující chyby upozornil server projecttimes.com.

1. Špatná volba lídra

Důležitost odborných znalostí a zkušeností nelze podceňovat, zejména u rozsáhlých projektů, na nichž se podílejí početné týmy lidí.

2. Špatná komunikace

Komunikace musí být otevřená, pravidelná a jít rovnou k věci. Pak budete mít lepší představu o vývoji projektu a dokážete lépe předvídat možné problémy.

3. Nedostatečné využití dovedností

Důležité je mít tým, který co nejlépe odpovídá vašim potřebám. Pokud si tým nemůžete vybrat sami, musíte znát silné a slabé stránky každého člena, abyste dokázali využít dostupných dovedností na maximum.

4. Příliš široký záběr

Jasné parametry musejí být nastaveny hned na začátku, a to co nejdříve. Samozřejmě se třeba se jimi řídit. Jinak vám hrozí riziko, že se hlavní zaměření projektu bude neustále někam přesouvat a zavládne chaos.

5. Příliš ambiciózní časový rozvrh

Vyvarujte se jakýchkoli tendencí k navrhování příliš krátkého časového rozvrhu jen proto, abyste udělali dobrý dpjem na klienta. Dosáhnete tím pouze zvýšení stresu u svých pracovníků.

6. Nedostatečně detailní plán projektu

Čím pečlivěji budete na začátku plánovat, tím snadnější pro vás bude posuzovat, jak dobře si projekt vede.

7. Neschopnost ocenit týmový úspěch

Přílišné soustředí na dokončení projektu může vést k tomu, že budete přehlížet průběžné úspěchy, které jsou zásadní pro dlouhodobý úspěch. Pravidelně proto chvalte svůj tým, kdykoli bude za co.

8. Špatná struktura projektu

Neexistuje žádná univerzální struktura. Čím více lidí je však do projektu zapojeno, tím více potřebujete efektivní systém komunikace. Příliš mnoho lidí reportujících jednomu manažerovi není dobrá strategie.

9. Reaktivní, spíše než proaktivní jednání

Pokud nechcete být něčím překvapeni a zdržet celý projekt kvůli neočekávaným událostem, musíte předem provést zhodnocení rizik. Jen tak můžete být lépe připraveni na řešení potenciálních pohrom.

10. Nedostatečná flexibilita

I přes všechny výše uvedené rady o důležitosti plánování bude docházet k situacím, kdy budete nuceni ke změnám z důvodu například odložených porad nebo nemoci zaměstnanců. Všechny tyto situace byste měli být předem připraveni řešit.

-kk-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times