Zvažujete nahradit některé pozice externisty? Nepodceňte organizační systém

Není žádným překvapením, že mnoho podniků nyní přechází na externí pracovní sílu, aby optimalizovalo své náklady. Spolupráce s externisty a smluvními partnery však není nikdy bezproblémová, vyžaduje procesy a plánování. Zde je pár tipů, jak na efektivní kooperaci.

Ilustrační snímek

Analyzujte své náborové potřeby

Pokud chcete identifikovat pracovní pozice vhodné pro externí pracovníky, zeptejte se nejprve sami sebe, jak moc je daná zvažovaná role pro vaši firmu důležitá. Pokud má maximální prioritu, ale neuživíte nyní člověka na plný úvazek, zvažte dočasný outsourcing nebo částečný úvazek. Tento přístup může pomoci zajistit vysokou kvalitu práce a motivace.

Na druhé straně mohou být všechny role, které nejsou pro podnikání kritické, přeměněny na trvalé částečné úvazky nebo na smluvní zakázky a mohou být přiděleny nezávislým dodavatelům.

Sestavte si skupinu nezávislých pracovníků

Spolupracujte s ověřenými lidmi, kteří prokázali své dovednosti a opakovaně poskytují vysoce kvalitní práci a vytvořte si kvalitní databázi pro ad hoc potřeby. Historické informace o nezávislých pracovnících, kteří pracovali na podobných projektech, jsou neocenitelné při zahájení nového projektu s omezeným rozpočtem a náročným termínem.  

Zároveň dejte vašim projektovým manažerům dostatečné informace o projektech, na kterých externí pracovníci dříve pracovali. Musí být schopni kontaktovat ty správné lidi, pokud se naskytne nový projekt, který vyžaduje podobnou sadu dovedností a odborných znalostí.

Vytvořte si systém

Pokud se více než 10 % vaší pracovní síly skládá z nezávislých pracovníků, budete potřebovat systém pro jejich organizaci, abyste mohli sledovat dokončené a probíhající projekty, mít přístup k historickým informacím, spravovat rozpočty projektů, přidělovat nezávislé pracovníky novým projekty, schvalovat platby a mnohem více.

Vytvořte si také kontrolní seznam, který vám pomůže při výběru. Zodpovězte si otázky jako: „Kolik nezávislých pracovníků budu řídit v příštích třech letech?“, „Budu spravovat nezávislé pracovníky i vzdálené pracovníky ve více geografických oblastech?“, , „Potřebuji automatickou fakturaci?“

Podniková řešení, jako je SAP Fieldglass a Oracle HCM, obvykle nejsou pro malé a střední podniky (SMB) alternativou z důvodu vysokých nákladů na integraci a údržbu. Naštěstí existují dostupné alternativy navržené speciálně pro potřeby malých a středních podniků.

Spravujte rozpočty projektů

Plán a realizace projektu často nejsou v souladu. Existují úkoly, které byly přehlíženy a vůbec nebyly zahrnuty do rozpočtu, dovednosti, které chybí, a lidé, kteří se náhle stanou nedostupnými. Pro nezávislé pracovníky je běžné pracovat na více než jednom projektu současně. Schopnost přesouvat náklady z jednoho projektu do druhého při zachování rozpočtu je neocenitelná. Špatné řízení rozpočtu může proměnit slibný projekt na projekt generující ztráty.

Sledujte efektivitu

Protože externí pracovníci jsou často placeni za hodinu, projektoví manažeři musí být schopni identifikovat jakékoli neobvyklé odchylky v reportech „docházky“. Pokud stejný úkol v minulosti trval 10 hodin, proč nyní trvá 30 hodin? Rychlost týmu je také důležitá, protože se někdy může stát, že členové týmu budou méně efektivní, než je průměr týmu. Pokud neefektivnost a přeúčtované hodiny nebudou včas identifikovány, nevyhnutelně to povede ke ztrátě produktivity, napětí v týmu a ke zvýšení nákladů.

 

 

-bb-

 

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com