Způsoby financování internetových firem

Článek se zabývá způsoby a kulturou financování firem provozujících e-komerci. Změny ve světě e-komerce jsou časté a dobře dokumentovatelné. Dny, kdy firmy provozující internetové obchodování snadno získávaly miliony dolarů, jsou zřejmě minulostí. Firemní strategie založená na filozofii rychlého zisku a uchvácení trhu vedla k přijímání riskantních rozhodnutí a financování webových podniků rizikovým kapitálem.

Rizikové investice však jsou jen jednou možností, jak vznik nové firmy financovat. Dalším řešením je samofinancování z vlastních zdrojů podnikatele – to je však v oblasti e-komerce poměrně vzácné, je totiž potřeba poměrně značných prostředků. Třetí variantou je získání kapitálu na rozjezd od vládní či korporační agentury. Každý ze způsobů se liší svojí strategií a své klady a zápory.

Nevýhodou samofinancované firmy je její pomalejší růst a obtížné udržování tempa se změnami trhu, udržuje profit díky nízkým výdajům. Společnost založená na rizikovém kapitálu se snaží udržet na špici vývoje, negativa se týkají zejména vztahu k zaměstnancům. Firmy financované korporacemi zpravidla nemají problémy s počátečním kapitálem, komplikace může přinášet přílišná byrokracie a nepružnost.
Zdroj: Management First - články z oblasti managementu, marketingu, IT a lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management First