Využití Instant Messagingu jako nástroje pro spolupráci

S rozvojem znalostní společnosti se klade stále větší důraz na spolupráci zaměstnanců. K lepší spolupráci přispívají různé nástroje, mezi něž patří například software pro odesílání zpráv v reálném čase (messaging). Software pro manipulaci se zprávami se dá rozdělit do tří hlavních skupin:
* Systémy pro okamžité odesílání a příjem zpráv (instant messaging),
* Systémy pro odesílání a příjem zpráv na mobilních telefonech a
* Systémy integrované s ostatními komunikačními kanály, jako je fax a e-mail.

Někteří dodavatelé softwarových systémů pro okamžité odesílání a příjem zpráv umožňují využití různých rozhraní – např. webové rozhraní, rozhraní pro bezdrátová mobilní zařízení apod. Systémy pro instant messaging také poskytují možnost kontroly – uživatel může poskytnou oprávnění k odesílání a přijímání zpráv pouze vybraným osobám.

Systémy pro instant messaging se pomalu stávají také součástí dalších podnikových systémů, např. CRM. Co se týče systémů pro odesílání a příjem textových zpráv na mobilní telefony, v USA dosud neexistoval standardizovaný systém, který by umožňoval přenos mezi jednotlivými operátory (jako je např. GSM v Evropě). Uživatelé jedné služby proto nemohli odesílat zprávy uživatelům jiné služby. Na odstranění tohoto nedostatku se však již pracuje.

Integrované systémy umožňují přístup ke zprávám z různých kanálů (notebooků, přenosných počítačů, mobilních telefonů) a jejich správu a archivaci prostřednictvím jednotného systému. Zprávy se také dají sdílet s ostatními uživateli.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: KM World On-Line - internetový magazín o problematice správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM World On-Line