Vytváření hodnoty na burzách 21. století

Většina společností v současné době využívá nové možnosti elektronických burz, a tím zlepšuje účinnost a efektivitu svých procesů. Nejoblíbenější oblastí pro aplikaci těchto možností je řízení vztahu se zákazníkem (CRM).

Základ pro aplikace elektronických burz tvoří tři tvrzení:
1. existuje přímé, silné a spolehlivé propojení tržní hodnoty firmy se zlepšováním procesů komunikace mezi jednotlivými složkami,
2. kritéria alokace zdrojů využívaná ke zlepšování procesů přidělí vztahům mezi složkami optimální hodnotu,
3. řízení a neustálé zlepšování interních procesů dává možnost k přímému řízení hodnoty složek na celopodnikové úrovni.

Rozdíl mezi stávajícím a novým modelem burzy demonstruje autor příspěvku na maloobchodní divizi ropné společnosti **American Gas**. Z hlediska vytváření hodnoty hraje ústřední roli burza se zákazníky, významné jsou však také burzy s ostatními subjekty trhu. Z toho vyplývá nutnost jejich řízení.

**Datum vydání: III/2001**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young