Výhody zaměstnání ve firmách podnikajících na Internetu

Internetové společnosti mají za sebou poměrně rušnou historii. Nejprve přišel velmi rychlý rozvoj, pak zase úpadek. Zaměstnanci jsou k tomuto vývoji poněkud nedůvěřiví a proto je jich nedostatek (zvláště těch talentovaných a kvalitních). Poptávka po schopných, kreativních zaměstnancích roste a firmy jsou ochotny vyjít vstříc jejich požadavkům. Podmínky si nyní diktují sami zaměstnanci!

U většiny z nich pochopitelně hraje hlavní roli při rozhodování, kam nastoupit, hlavní roli výše platu. Dalším motivujícím faktorem je například možnost získat zaměstnanecké akcie. Podle nedávno provedených studií však zaměstnanci také preferují možnost vzdělávání a rozvoje svých schopností po celé trvání jejich kariéry.

Nová ekonomika je také inspirující pro plánování technik úspěšného udržení (retence) zaměstnanců. Zaměstnavatelé se snaží lépe poznat schopnosti a kvality zaměstnanců a na základě těchto poznatků vytvářejí systémy odměňování, které každému zaměstnanci nejlépe vyhovují.
Zdroj: Internet Career Resources - server pro vyhledávání pracovních míst s mnoha informacemi pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Internet Career Resources